پشتیبانی بیش از ۲۰۰ کنشگر مدنی و سیاسی از خواست و مطالبات برحق مردم بلوچستان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ما امضا کنندگان این بیانیه هرگونه کشتار انسان ها را به هر شکل و از سوی هرکسی محکوم نموده، ضمن ابراز همدردی با کشته شدگان مردم خسته و به تنگ آمده سیستان و بلوچستان از مردم ایران، از هر حزب و صنف و گروهی، می‌خواهیم به کمک هموطنان آسیب دیده خود بشتابند.

متن بیانیه

جنایت وحشیانه در سراوان و سایر شهرهای سیستان و بلوچستان را قویا محکوم می‌کنیم و با پیگیری استراتژی اتحاد در عمل، از تلاش حق طلبانه، دمکراتیک و قانونی مردم تحت ستم که متعاقبا با سرکوب عریان و خشن صورت می‌گیرد، عمیقا پشتیبانی می‌کنیم، و خود را در کنار مردمی می‌بینیم که برای نان، معیشت ، آزادی، جدایی دین از سیاست و دمکراسی تلاش  می‌کنند.

بر همگان روشن است که ریشه همه مشکلات مردم ایران نان، امنیت و نبود آزادی است. دهها سال است، که مردم ایران همه دلخوشی هایی که برای بشریت متصور است را، کنار گذاشته و فقط به دنبال این هستند که از دست فقر و مرگ و نبود آزادی و سانسور و سرکوب رهایی یابند.

کمترین هدیه هر حاکمیت قانونمند به مردم خود، فراهم کردن نان، آزادی و دمکراسی است که ملت ایران از آن محروم است.

همانطور که می دانیم مردمان مرز نشین مانند سایر مردم ایران، بیشتر در خطر ناامنی و فقر و بیکاری بوده اند. مشکلات مردم ایران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب از یک جنس و آنهم نبود معیشت مناسب، امنیت و آزادی است.

حاکمیت مردم محور، آن است که فراهم کننده امنیت مردمش باشد، نه خود برهم زننده امنیت آنان باشد.

شوربختانه روند پیش رو پیام شوم کشیده شدن کشور به سمت خشونت از سوی حاکمیت و تکاپوی زنده ماندن از سوی مردم را می‌دهد. اما بی گمان هرگز نمی توان با توپ و تفنگ ریشه یک ملت را از میان برداشت.

ما امضا کنندگان این بیانیه  هرگونه کشتار انسان ها را به هر شکل و از سوی هرکسی محکوم نموده، ضمن ابراز همدردی با کشته شدگان مردم خسته و به تنگ آمده سیستان و بلوچستان از مردم ایران از هر حزب و صنف و گروهی می‌خواهیم به کمک هموطنان آسیب دیده خود شتافته و اندکی غبار فقر و فلاکت را از چهره این مردم شریف و هموطنان عزیز خود بزدایند.

همچنین از همگان می‌خواهیم مبادا در دام ترفند های حکومت بیفتند که تلاش می کند مبارزات حق طلبانه مردم بلوچستان  برای نان، امنیت و آزادی را تجزیه طلبانه معرفی کند.

امضاکنندگان بیانیه به ترتیب حروف الفبا

آبتین طبرزدی (حامی حقوق حیوانات)

آتوسا آشوری (اعضاء حزب دمکرات مسیحی ایران)

آرش آذرخش (عضو شورای آزادیخواهان سوسیالیست)

آرش تورانی (کنشگر مدنی)

آرش سلیمانی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

آرش کیخسروی (کنشگر سیاسی)

آرون عسگری (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

آریاسب باوند (زندانی سیاسی سابق)

آزاد مستوفی (روزنامه نگار و کنشگر سیاسی)

آزاده اقبالی (کنشگر سیاسی)

ئاریز قادری (کنشگر سیاسی)

ابراهیم حسن زاده (عضو جبهه دموکراتیک ایران)

احسان کلبادی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

احمد عالی نژاد (زندانی سیاسی سابق)

احمد محمدی (کنشگر مدنی)

اسدالله فخیمی (کنشگر مدنی و حقوق بشری)

اسماعیل حبیبی (فعال کارگری)

اسماعیل مفتی زاده (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

اشکان بندووی (کنشگر سیاسی)

اشکبوس طالبی (عضو شورای مدیریت گذار)

افروز سلمانپور ظهیر (خواهر زندانی فرهاد سلمانپور ظهیر)

اکبر امینی (کنشگر سیاسی)

اکبر کریمیان (کنشگر سیاسی)

اکرم اقبالی( عضو جبهه دموکراتیک ایران)

امید عباسقلی نژاد (عضو جبهه دموکراتیک ایران)

امید قوامی (زندانی سیاسی سابق)

امیر تبریزی (زندانی سیاسی سابق)

امیر رزاقی (کنشگر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران سامان ششم)

امیر کیانی (کنشگر سیاسی تلاشگران راه آزادی)

امیر مسعود اکبر آبادی (خبرنگار)

امین کرد (کنشگر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران سامان ششم)

ایرانشهر (درونمرز، عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

بابک سلیمی (عضو شورای برگزاری آکسیون های مشترک در هلند)

بابک صفری (زندانی سیاسی سابق)

بامداد بابادی (کنشگر سیاسی)

برهان آرژنگ، (کنشگر سیاسی)

بهرام صباغ نوین (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

بهروز قربانی (کنشگر سیاسی اعضای نهاد همبستگی)

بهفر لاله زاری (کنشگر مدنی، همسر زندانی دربند رضوانه خانبیگی ایران شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

بهمن لایقی (کنشگر مدنی)

بهنام ابراهیم زاده (فعال کارگری و حقوق کودک)

بهنوش زرین کمر (مادر مهرداد محمد و مهرداد محمدنژاد)

پرویز سفری (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

پروین آزاد (کنشگر حقوق مدنی و کودکان)

پوران ناظمی (کنشگر سیاسی و مدنی)

پویا جگروند (کنشگر مدنی)

پویان البرزی (زندانی سیاسی سابق)

تهمینه خسروی (فعال صنفی)

تینا نیکوکار (کنشگر سیاسی، فعال محیط زیست و حیوانات اعضای نهاد همبستگی)

جانباز غلامحسین بروجردی (درونمرز، عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

جلال طاهر نژاد (عضو جبهه دموکراتیک ایران)

جمال سروی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

جمشید اسدی (اقتصاد دان و کنشگر سیاسی)

جواد لعل محمدی (کنشگر سیاسی و اعضای بیانیه ۱۴ نفره)

جواد خرمی (روزنامه نگار)

حامد آیینه وند (کنشگر مدنی)

حبیب بهره مند (کنشگر سیاسی)

حسام وثوقی (پزشک روانشناس از هانوفر انجمن اتحاد سکولار دموکراتهای هانوفر)

حسن رستگار (کنشگر سیاسی و مجازی عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

حسن نایب هاشم (پزشک و فعال حقوق بشری)

حسین عباسی (کنشگر سیاسی)

حسین غلامی آذر (زندانی سیاسی سابق )

حشمت الله طبرزدی (دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران)

حمید آقایی (عضو شورای مدیریت گذار)

حمید بی آزار (کنشگر سیاسی)

حنیف کراگری (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

حوریه خانپور (کنشگر مدنی و فعال گروه صلح)

خالد احمدی (کنشگر مدنی)

داود احمدلو، (کنشگر سیاسی)

داود فرهادپور (خبرنگار آزاد)

درسا بی آزار (کنشگر مدنی)

دکتر دانیال استخر (وکیل و قاضی مستعفی دادگستری کنشگر سیاسی و رسانه ای عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

دکتر هومن برخواه (درونمرز، تحلیلگر و استراتژیست سیاسی عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

دیاکو شیخ ئاغایی ( کنشگر سیاسی از گروه یاران آزادی )

دیان احمدی (کنشگر سیاسی)

راحله راحمی پور (کنشگر سیاسی و زندانی سیاسی پیشین)

راحیل نوروزی (اعضاء حزب دمکرات مسیحی ایران)

رادا مردانی (دانشجو و فعال صنفی فرهنگیان )

رسول بداقی (کنشگر مدنی)

رضا آیلور (کنشگر مدنی)

رضا اسدی (کنشگر مدنی)

رضا اسماعیلی (کنشگر سیاسی از نهاد همبستگی )

رضا حسن پور (کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق اعضای نهاد همبستگی)

رضا حضرتی (کنشگر سیاسی)

رضا شریف بوکانی (زندانی سیاسی سابق)

رضا شیرازی (از اعضای شورای مدیریت گذار)

رضا ضرابی (فعال پرمخاطب رسانه ای، تحلیلگر شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

رضا طلایی( کنشگر مدنی)

رضا کرمی (کنشگر مدنی)

رضا کریمان (کنشگر مدنی)

رضا مبین (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

رضا مهرگان (زندانی سیاسی و از اعضای بیانیه ۱۴ نفره)

رها آجودانی (کنشگر حقوق بشری)

روزبه اکرادی (کنشگر مدنی لیبرال)

ریحانه اسماعیلی (کنشگر سیاسی)

زرتشت احمدی راغب (اعضای بیانیه ۱۴ نفره)

زهرا محمدی( کنش گر سیاسی دانشجویی)

ژینو سرکانی (کنشگر مدنی)

سالار عبادی (روزنامه نگار)

سپهرداد گرگین (کنشگر سیاسی و شاعر)

سجاد سلمان پورظهیر (کنشگر مدنی)

سروش آزادی (کنشگر سیاسی)

سعید محمدی (کنشگر سیاسی)

سکینه اسودی قوشچی (شاعر و نویسنده)

سمانه خانی (عضو شورای برگزاری آکسیونهای مشترک در هلند)

سونیا مالکی (کنشگر حقوق بشری)

سید هاشم خواستار (زندانی سیاسی و اعضاء بیانیه ۱۴ نفره)

سیروان قادر پورآذر (کنشگر سیاسی)

شاپرک شجری زاده (عضو شورای مدیریت دوران گذار)

شاهین مقدم (از مدیران تشکل مدنی ایرانپاد)

شررکنور تبریزی (کنشگر سیاسی)

شکر اله مسیح پور (کنشگر سیاسی)

شکوفه آذر ماسوله (کنشگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق)

شهلا انتصاری (کنشگر سیاسی و از اعضای بیانیه ۱۴ نفره)

شهلا جهان بین (زندانی سیاسی و از اعضای بیانیه ۱۴ نفره)

شهین پور نور (کنشگر مدنی)

شیوا رشیدی (فعال حقوق کودکان)

صالح شرفی (کنشگر سیاسی از گروه یاران آزادی )

صدیقه رضایی (کنشگر مدنی مادران پارک لاله)

صدیقه مالکی فرد (همسر آقای خواستار)

عباس محمدپور (کنشگر سیاسی)

عباس واحدیان شاهرودی (کنشگر سیاسی و  از اعضای بیانیه ۱۴ نفره)

عبدالرحمان ابراهیم زاده (فعال کارگری)

عبدالرسول مرتضوی (کنشگر سیاسی، جانباز ،زندانی سیاسی و اعضای بیانیه ۱۴ نفره)

عبدالرضا امانی فر ( فعال صنفی)

عبدالله نوری زاده (فعال اقتصادی)

عشرت بستنجانی (کنشگر مدنی مادران پارک لاله)

عفت گوهری (عضو شورای مدیریت گذار)

علی جلیلی (زندانی سیاسی سابق)

علی رستمی (عضو جبهه دموکراتیک ایران)

علی محبی زاده (کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق اعضای نهاد همبستگی)

علی موسی نژاد فرکوش (زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، عضو شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

علی مومنی (کنشگر سیاسی اعضای نهاد همبستگی)

عیساخان حاتمی (دبیر اجرایی همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران)

عیسی ابراهیم زاده (فعال کارگری)

فاضل موسوی (کنشگر سیاسی اعضای نهاد همبستگی)

فاطمه عباسی (کنشگر مدنیمادران پارک لاله)

فاطمه ملکی (همسر آقای نوریزاد)

فرامرز بهار، (کنشگر سیاسی)

فرزین رضایی روشن (زندانی سیاسی اوین)

فرشاد قربانپور (کنشگر سیاسی)

فرشته اسانلو (خواهر جانباخته افشین اسانلو)

فرنوش بهرنگی (کنشگر سیاسی)

فروغ روانخواه (کنشگر سیاسی)

فریبا قربانی (کنشگر سیاسی اعضای نهاد همبستگی )

فریدون احمدی (عضو شورای مدیریت گذار)

قاسم بهرامی (کنشگر مدنی)

قاسم شعله سعدی (پایه گذار راه سوم)

قاسم فلاح (فعال صنفی فرهنگیان)

کامبیز دلجوان (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

کامبیز نوروززاده (کنشگر مدنی)

کتایون شانی (کنشگر سیاسی تلاشگران راه آزادی)

کشیش رسول حیدری (مدیر برنامه تلویزیونی امید جاودان و از اعضای انستیتوی صلح امریکا شورای راهبردی شبکه ایرانیاران)

کورش زعیم هموند (رهبری جبهه ملی ایران سامانه ششم)

کوروش جلیل (زندانی سیاسی سابق)

کیامرز حیدری (زندانی سیاسی سابق)

کیومرث مظفری (کنشگر مدنی و سیاسی)

گلندام خوشامن (کنشگر سیاسی اعضای نهاد همبستگی )

مادراسانلو (مادر جانباخته افشین اسانلو)

مجید دهبان (کنشگر سیاسی از گروه تلاشگران راه آزادی)

مجید ناصری (عضو شورای آزادیخواهان سوسیالیست)

محبوبه رضایی (زندانی سیاسی در بوشهر)

محبوبه فرح زادی (معلم کنشگر صنفی)

محسن ترکمن (کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق اعضای نهاد همبستگی)

محسن یزدی (کنشگر مدنی)

محمد حکیمی (کنشگر سیاسی)

محمد دانشگاه (کنشگر سیاسی)

محمد دهقان (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

محمد رضا خوانساری (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

محمد رضا کرمی (فعال کارگری)

محمد زمانی ( کنشگر سیاسی و جامعه شناس)

محمد قائم مقامی( کنش گر سیاسی و هم وند جبهه ملی ایران سامان ششم)

محمد قاسمی (زندانی سیاسی پیشین)

محمد کریمی (کنشگر سیاسی)

محمد مهدوی فر (تخریپی و غواص از اعضای بیانیه ۱۴ نفره)

محمد میرسلطانی (بنیاد کوروش کبیر)

محمدرضا آشوغ (کنشگر سیاسی، زندانی سیاسی سابق و جان به در برده از کشتارهای اعضای نهاد همبستگی)

محمدرضا خسروی (کنشگر سیاسی اعضای شورای جبهه دموکراتیک ایران)

محمود میرزایی “مهمیر” ( هنرمند کنشگر سیاسی)

مرجان رستگار (مدرس دانشگاه در رشته روانشناسی)

مریم تاجبخش (کنشگر سیاسی اعضای نهاد همبستگی )

مریم معینی (اعضاء حزب دمکرات مسیحی ایران)

مسعود اکبر اسدی (کنشگر سیاسی)

مسعود زارع ازغندی ( فعال صنفی)

مسعود اخترانی تهرانی (کنشگر حقوق بشری خبرنگار)

ملیحه حیاتی، (کنشگر سیاسی و مدنی)

منصور اسانلو ( فعال سندیکالیست سیاسی، زندانی سیاسی سابق جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران)

منصور فرجی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

منوچهر محمدی (سخنگوی برون مرزی جبهه دموکراتیک ایران)

مهتاب قربانی (کنشگر حقوق بشری)

مهدی علی زاده فخرابادی (طنزنویس و زندانی سیاسی سابق)

مهدی هاشمی زاده (فعال صنفی فرهنگیان)

مهران بختیاری (کنشگر سیاسی و هم وند شورای مرکزی جبهه ملی ایران سامان ششم)

مهران براتی عضو شورای مدیریت دوران گذار

مهران محجوبی (کنشگر سیاسی)

مهرداد اسفندیاری (کنشگر سیاسی)

مهرداد عسگری عضو شورای مدیریت دوران گذار

مهناز سرابی کدخدایی( مادر جانباخته علی رضا شیر محمدعلی)

موسی ابراهیم زاده (کنشگر مدنی)

ناخدا محمد فارسی (عضو شورای مدیریت گذار)

ناصر آهی( کنشگر سیاسی)

ناهید بهمنی (عضو شورای مدیریت دوران گذار)

نیکو نیکوکار (کنشگر مدنی مادران پارک لاله)

هاشم امینی کشاورز (زندانی سیاسی سابق)

هلن منشی زاده (کنشگر مدنی)

هوریه فرج زاده (خواهر جانباخته شهرام فرج زاده و از امضا کنندگان بیانیه چهارده امضا )

ویکتوریا آزاد (موسس و رایزن شبکه ایرانیاران، تحلیلگر و فعال سیاسی)

یاسمین حنیفه (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

یاشار تبریزی (عضو شورای جبهه دموکراتیک ایران)

یوسف قادری (فعال کارگری)

یوسف لاسکانی (کنشگر سیاسی اعضای نهاد همبستگی)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram