فتواهای عجیب رهبر متوهم ایران، یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

به‌نظر می‌رسد رهبر حكومت اسلامى، آقاى خامنه‌اى چندی است با صدور فتواهای عجیب و غریب در صدد انحراف افکار عمومی از مسایل روز هستند!

چندی پیش رهبر ایران در فتوایی خواستار محجبه نمودن شخصیت‌های انیمشینی گشتند و حال در فتوایی جدید بوسیدن عکس روح‌الله خمینی را اگر به قصد لذت نباشد، برای زنان بی‌اشکال دانستند!

در جامعه‌اى كه سر تا پايش را بحران فرا گرفته، دغدغه خامنه‌اى، حجاب شخصيت‌هاى كارتنى و صدور اجازه براى بوسيدن تصويرهاى خمينى است. آقاى خامنه‌اى به‌خوبى می‌‌داند چكار مى‌كند. آخوندها قرن‌ها است كه بر بستر جهل توده‌ها استاد استفاده از دين و كاربردى كردن آن در بين عوام هستند.

آقاى خامنه‌اى به قصد فرافكنى مشكلات از حكومت دينى است كه اين‌گونه فرمايشات را بر زبان مى‌آورند و هدفى غير از ايجاد تشدد در افكار عمومى ندارند.

روحانيت شيعى در دوران مشروطيت، كه موجوديت آن را با خطر جدى مواجه كرد، پرچم مشروعيت را بر افراشت و مدعى بود اگر به قدرت برسد بهشت برين را براى مردم به ارمغان می‌آورد. در يک بزنگاه تاريخى اين فرصت نصيب آنان شد و همپاى فضل‌الله نورى، آيت‌الله خمينى آرزوى او را متحقق كرد و حكومت اسلامى را بنياد نهاد.

چهل سال از برپايی حكومت اسلامى گذشته و مردم ايران به‌چشم خود ديدند، كه حكومت دينى چه بر سر آنان آورده، حكومتى كه هم دين و هم دنيا را از آنها گرفت.

اين چهار دهه تجربه تلخ شايد باعث بشود مردم كشور ما بدانند كه دين را در جايگاه خودش قرار بدهند، و آن‌را از قانون و حكومت سياسى تفكيک كنند. روحانيت همچنان تقلا خواهد كرد كه عقلانيت را به سخره بگيرد و از اعتقادات مذهبى مردم براى تداوم توهم و تسلط باور بر عقل استفاده كند.

آقاى خامنه‌اى هنوز مبلغ چنين توهمى است، مردم را به چشم امت فاقد عقل نگاه مى‌كند و اين بصيرت را ندارد كه ببند، او و حكومت دينى براى مردم ايران تمام شده‌اند. كشور ما شايد براى گذار از سنت به مدرنيته مى‌بايستى اين سال‌هاى سياه را از سر می‌گزراند تا شاهد زايش دوران روشن‌گرى باشد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram