مبارزات زنان به درازای تاریخ ریشه خود را در خاک این سرزمین حفظ کرده است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

زنان در ایران در طول سالیان مبارزات زیادی داشتند و فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشتند٬ اما به دلیل این که این مبارزات در سه دوره سیاسی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی صورت گرفته و در هر مقطع، حاکمیت نوع متفاوتی از فشار را بر جامعه زنان وارد کرده٬ این مبارزات به اجبار جهت خود را تغییر دادند٬ اما ریشه خود را در این خاک حفظ کردند.

امروز، در روز جهانی زن، شاید زمان مناسبی باشد تا مروری بر آنچه بر بانوی «مبارزات زنان» در ایران گذشته از زبان خود او داشته باشیم.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram