فقر عريان در سبد غذايی مردم ايران؛ راه نجات “نه به جمهورى اسلامى” است، یزدان شهدایی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حكومت اسلامى هستى مردم و كشور ما را از بين برده و موجوديت ملى ما را هم در معرض نابودى قرار داده است. نه به جمهورى اسلامى و عدم شركت در انتخابات فرمايشى حداقل كارى است كه براى مقابله با نابودى ايران مى‌توانيم انجام بدهيم.

 

يزدان شهدايی

سرانه مصرف ‎گوشت در ایران به حد کشورهای آفریقایی و حتی کمتر رسید. بر اساس اعلام مرکز آمار سرانه ‎ایران به ۶ تا ۸ کیلوگرم رسیده.

گزارش فائو: سرانه مصرف غنا ۹، گینه ۶.۵، نیجریه ۸.۵ و تانزانیا ۱۰ کیلوگرم است. سرانه ‎یمن با ۱۴.۵ و ‎کره شمالی با ۱۰.۸ کیلو از ایران بالاتراست!

حكومت اسلامى را مى‌شود بر خلاف ادعاى رهبران و متصديان فاسد آن، غارتگر نان از سفره ايرانيان ناميد. حكومتى كه باسم مستضعفان آمده بود تا نان و برق را مجانى كند، عامل اصلى فلاكت و فقر و محروميت مردم يكى از ثروتمند‌ترين كشورهاى جهان است.

موضوع تنها بر سر پايين بودن مصرف سرانه گوشت براى ايرانيان نيست كه خود از فاكتور هاى ضرورى رشد براى كودكان محسوب مى شود، بلكه وقاحت بجايي رسيده است كه كارشناسان رژيم حذف ميوه و ديگر مواد غذايي را از صدا و سيماى دولتى تبليغ مى‌كنند. حكومت اسلامى نه تنها فقر و ذلت اقتصادى را به مملكت ما تحميل كرده، بلكه عزت و غرور و سر بلندى انسان ايرانى را هم از بين برده است.

حكومت اسلامى هستى مردم و كشور ما را از بين برده و موجوديت ملى ما را هم در معرض نابودى قرار داده است. نه به جمهورى اسلامى و عدم شركت در انتخابات فرمايشى حداقل كارى است كه براى مقابله با نابودى ايران مى‌توانيم انجام بدهيم.

با تحريم فعال انتخابات، نه به جمهورى اسلامى را فرياد بكشيم.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram