آموزش امضای کارزار (پتیشن) و تایید آن در ایمیل

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

برای راهنمایی و کمک به هموطنان، دو ویدیوی کوتاه آموزشی برای فراگیری روش امضای کارزاها (پتیشن) و تایید آن در ایمیل توسط کارگروه رسانه شورای مدیریت گذار تهیه شده است که علاقمندان را به دیدن آن دعوت می کنیم.

 

با استفاده از این لینک شما نیز می توانید امضای خودتان را پای کارزار «چین باید از ایران بیرون برود» اضافه کنید:

با پیوستن به این کارزار شمار معترضین را به صدها هزار برسانید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram