ادامه اعتراضات مردم به امضای سند همکاری چین و جمهوری اسلامی و پیوند آن با کمپین «نه به جمهوری اسلامی» در سرتاسر جهان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در ادامه تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، مردم مشهد روز ۱۲ فروردین در حمایت از زندانیان سیاسی و اعتراض به قرارداد ۲۵ ساله تجمع در مقابل زندان وکیل‌آباد مشهد تجمع کردند.

در روزهای گذشته مردم در شهرهای مختلف کشور با برگزاری تجمعاتی به امضای این قرارداد اعتراض کرده‌اند. واکنش به این قرارداد در فضای مجازی نیز ادامه دارد و هشتگ #نه_به_قرارداد_۲۵_ساله در روزهای اخیر از هشتگ‌های داغ شبکه‌های اجتماعی بوده است.

جمهوری اسلامی، هم با زندانی کردن مخالفان خود و هم با فروش کشور به چین، یک هدف واحد را دنبال می‌کند و آن استمرار حکومت و دمیدن نفس در تن بی‌جان نظام اسلامی است. طرح هم‌زمان مطالبه‌ی آزادی زندانیان سیاسی و لغو قرارداد ۲۵ ساله با چین در تجمع مردم مشهد از این حیث ابتکاری دقیق و هوشمندانه است.

تجمعات اعتراضی مردم ایران در شهرهای مختلف کشورمان، به تفاهمنامه ۲۵ ساله چین و جمهوری اسلامی با تجمعات ایرانیان خارج کشور در روز ۱۲ فروردین با شعار نه به جمهوری اسلامی پیوند خورده است و زنجیره ای از اعتراضات ایرانیان در سرتاسر جهان بوجود آورده است و روز ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ را تبدیل روز جهانی نه به جمهوری اسلامی کرده است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram