فقط زمانی که رفراندوم مردم در خیابان پیروز شد، ممکن است خامنه ای تمکین کند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حسن شریعتمداری در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال در مورد موضوع رفراندوم که چندین بار از سوی حسن روحانی مطرح شده است می گوید:

تکرار موضوع رفراندم از سوی حسن روحانی فقط یک اهرم فشار بر خامنه ایست، اما آقای روحانی خودش می داند که چنین اهرمی قابل استفاده نمی باشد. 

مردم ایران خودشان برگزیده اند که اهرم نه به جمهوری اسلامی و رفراندم را در خیابان عملی کنند، و  همه دنیا ناظر خواهد بود که چگونه مردم ایران نه به جمهوری اسلامی را عملی خواهند کرد.

آقای روحانی نیز باید بداند که او و دیگران برای مردم فرقی ندارد و همه اشان باید بروند.

آقای شریعتمداری تاکید کرد که خامنه ای موقعی که رفراندوم مردم در خیابان پیروز شده باشد ممکن است برای آخرین راه حل و برای گذار مسالمت آمیز تحت فشارهای بین‌المللی  به رفراندوم تمکین کند. ولی او در شرایط عادی هرگز تن به رفراندوم نخواهد داد.

فشار خیابانی باید چنان باشد که خامنه ای از پذیرش رفراندوم گریزی نداشته باشد.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram