توافق ۲۵ ساله‌ای که نتیجۀ معکوس می‌دهد، احمد زيدآبادی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

چینی‌ها از این توافق نه برای تقویت سیاست جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل و عربستان و دیگر شرکای عرب آنها، بلکه به عنوان اهرمی برای تغییر سیاست منطقه‌ای ایران و کشاندن آن به سر میز مذاکره با آمریکا سود خواهند جست.

احمد زیدآبادی

دلیل مخالفت بسیاری از هموطنان با توافق ۲۵ سالۀ ایران و چین کاملاً قابل درک است چرا که چین دولتی غیرشفاف و متمرکز و اقتدارگرا و بیرحم و ناقض حقوق بشر دارد و افزون بر این، سابقۀ امپرتوری آن نشان می‌دهد که به ملت‌های پیرامون خود صرفاً به دیدۀ خراجگزار می‌نگرد. همین نگاه سبب شده است که چینی‌ها از مصادرۀ بندرگاه کشورهایی که از بازپرداخت بدهی‌هایشان به آن ناتوان مانده‌اند، شرم و حیایی به خود راه ندهد.

در کنار این، ایرانیان به خلاف روابط چند صد ساله‌ای که با اروپا داشته‌اند، با چینی‌ها مراودۀ نزدیکی نداشته‌اند و به همین جهت، با برخی آداب و فرهنگ و رسوم آنها بخصوص زبان و نوع رژیم خوراکی آنها احساس بیگانگی عمیق می‌کنند.

با این حساب، روشن است که نسبت به توافقی که در شرایط تحریم و اضطرار بسته شده و مفاد آن هم محرمانه مانده است، سخت نگران باشند.

با این همه، به نظر من، توافق ۲۵ ساله هر محتوا و مضمونی که داشته باشد، تا زمانی که جمهوری اسلامی سیاست منطقه‌ای کنونی خود را تغییر ندهد، هیچ شانسی برای عملی شدن نخواهد داشت.

در واقع، مخالفت چینی‌ها با سیاست ایران در خاورمیانه هیچ تفاوت بنیادی با شرکای غربی آنها ندارد به طوری که حفط موجودیت اسرائیل و امنیت عربستان برای آنها مقدم بر هر نوع رابطۀ صد درصد سودجویانه با ایران است.

بنابراین، چینی‌ها از این توافق نه برای تقویت سیاست جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل و عربستان و دیگر شرکای عرب آنها، بلکه به عنوان اهرمی برای تغییر سیاست منطقه‌ای ایران و کشاندن آن به سر میز مذاکره با آمریکا سود خواهند جست.

به عبارت دیگر، اگر طرفِ ایرانی به منظور تقویت سیاست منطقه‌ای خود و مقابله با آمریکا و متحدانش این توافق را به امضاء رسانده، راه را دقیقاً معکوس طی کرده است! اگر مدیر مسئول کیهان با این واقعیت آشنا بود، در نزاع بر سر توافقنامه، اینطور بی‌محابا خوشحالی نمی‌کرد و از سر غفلت سرنا را از سر گشادش نمی‌زد!

ناگفته نماند، روزگاری که به فرض سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تغییر کند، نیازی به اجرای کامل این توافق از سوی ایران نیز احساس نخواهد شد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»