شکست عشقی یا تنفر ذاتی؟! با یک همه پرسی معشوق خود را بشناسید، کیا حمیدی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اخیراً نماینده تبریز بیان داشته است که مردم دچار “شکست عشقی” از جمهوری اسلامی شده اند، اما با وجود مشکلات همچنان معشوق خود را دوست دارند! این خزعبلات از پس ذهن پوکی برمی آید که از حقیقت خبر دارد اما بلد نیست آن را ماست مالی و ماله کشی کند.

کیا حمیدی

اگر فردا روزی از نمایندگان این مجلس انقلابی شنید که «گاوها هم پرواز می کنند» هیچ تعجب نکنید. چرا که این فرومایگان عقده دیده شدن دارند و از آنجا که چیزی در کف ندارند اراجیفی متحیرالعقول مطرح می کنند. اخیراً نماینده تبریز بیان داشته است که مردم دچار “شکست عشقی” از جمهوری اسلامی شده اند، اما با وجود مشکلات همچنان معشوق خود را دوست دارند! این خزعبلات از پس ذهن پوکی برمی آید که از حقیقت خبر دارد اما بلد نیست آن را ماست مالی و ماله کشی کند، لذا اینگونه خود را در سیرک مجلس به نمایش می گذارد.

اما در همین رابطه باید به کنشگران و فعالان سیاسی و آنها که دست و حلقه ای به مجامع بین المللی دارند،اذعان داشت که امروز بیش از هر زمان دیگری باید با هم افزایی مفاهیمی همچون “رفراندوم” مردم ایران را حمایت کرد. این موضوع چیزی نیست که خلاف قانون نیم بند جمهوری اسلامی باشد، اما می تواند جلوی بسیاری از دغل بازی ها و همچنین خون ریزی های این نظام جعلی را بگیرد.

مگر غیر این است که کشور و حکومت آن برگرفته از رای و نظر مردم است، پس حاکمان ایران از چه ترس و واهمه دارند. مگر مردم هنوز معشوقه خود را دوست ندارند و تنها دچار شکست عشقی نشده اند، پس اجازه دهید تا یک همه پرسی برای تعیین نظر مردم برگزار شود.

علی خامنه ای در هر مناسبتی که سنگ فلسطین را به سینه می زند موضوع رفراندوم را برای تعیین حکومت و نظر مردم مورد تاکید قرار می دهد. چه اشکالی دارد همین راهکار برای حکومت وی به کار گرفته شود تا مشخص شود مردم عاشق جمهوری اسلامی هستند ویا تنفر ذاتی نسبت به آن دارند.

امروز کارزار “نه به جمهوری اسلامی” نشان داده است که رابطه مردم با حکومت چگونه است و از افراد عادی جامعه تا هنرمندان و چهره های سرشناس مردمی و فعالین سیاسی، همه و همه با حرکت خود نشان داده اند که تنفر به حد نهایت خود رسیده و عنقریب است که این ریشه نفرت از بیخ کنده شود و نسیم آزادی ایران را فراگیرد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram