مهران براتی: چینی ها بیشترین کوشش را برای بازگشت امریکا به برجام دارند/ اجرای تفاهمنامه ۲۵ ساله بدون رفع تحریم ها غیر ممکن است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مهران براتی دبیر امور بین المللی شورای مدیریت گذار در رابطه با آغاز مجدد مذاکرات برجام با طرف های اروپایی و اعتراض همیشگی جمهوری اسلامی که اروپا منفعل بوده است می گوید:

اروپا منفعل عمل نکرده است؛ منتها توازن قوای اقتصادی و سیاسی در دنیا طوری بوده است که اروپایی ها اهرمی در دست نداشتند که برای حفظ برجام بر امریکا فشار بیاورند.

معاون سیاسی شورای مدیریت گذار در ادامه اضافه کرد که نظر من بیشترین کوشش را چینی ها دارند که امریکا به برجام بازگردد. شاهد آنرا هم در تفاهمنامه ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی که قرار است قرارداد بشود می بینیم. زیرا اگر چینی بخواهند که گامی بسوی ایران بردارند اول باید تحریم ها برداشته شوند. اروپایی ها هم همین را می خواهند اما مسایل دیگری مانند موضوع موشکی و حضور سپاه در منطقه را نیز در نظر دارند.

بنظر آقای براتی نقطه مشترک همه طرف های برجام این است که می خواهند به وضعیت پیشین بازگردند. اما وضع پیشین دیگر وجود ندارد و مسئله فقط تکنیکی نیست و حتی بیشتر از سیاسی می باشد. کشورهای اروپایی اطلاعاتی دارند که حکومت ایران در پی آزمایش انفجار هسته ای بوده است. البته هنوز قصد ندارند که این اطلاعات را روی میز بگذارند و منتظرند ببینند که آیا جمهوری اسلامی همراهی کند یا خیر.

مشروح این گفتگو را در اینجا ملاحظه کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram