حراج سرمایه بین النسلی کارگران در سازمان تامین اجتماعی شتاب می گیرد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مجید ناصری-

ورشکستگی مالی دولت هم از طریق فشارهای مالیاتی مضاعف بر دوش مزد و حقوق بگیران، هم افزایش تورم و شوک های اقتصادی و هم اجبار به تامین منابع از طریق حراج سرمایه بین النسلی کارگران در سازمان تامین اجتماعی جریان دارد. در مورد اخیر بر اساس گزارش امروز سه شنبه ده دی اعلام شده که «سازمان تامین اجتماعی برای فروش ۴۳ دستگاه آپارتمان، ۴ باب مغازه، ۱۷ قطعه زمین، ۲ باب انبار، ۲ باب ساختمان و ۱ کارخانه خود آماده شده است؛ چراکه بزرگترین بدهکارش یعنی دولت همچنان به پرداخت بدهی کلانش بی‌اعتناست».

حراج منابع به خاطر آن است که سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است و به گفته «مصطفی سالاری» مدیرعامل این نهاد، در سال ۹۸ در هر ماه بین ۹ هزار و ۲۰۰ تا ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه یا به بیان علمی، مصارف دارد. اما نمی تواند طلب های خود را دریافت کند.

سازمان تامین اجتماعی با در نظر گرفتن بدهی ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی خود از دولت و طلبی که از سایر بخش‌ها مانند کارفرمایان بخش خصوصی، شهرداری‌ها و… دارد، به تازگی اعلام کرده که در مجموع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که البته با در نظر گرفتن «ربح مرکب» این رقم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی با فروش ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها، مغازه‌ها، زمین‌ها و انبارهای خود در دو مرحله مزایده تنها می تواند حدود ۴ تا ۶ هزار میلیارد تومان از منابع موردنیازش را فراهم کند که این میزان به زحمت یک ماه مستمری‌ بازنشستگان را پاسخگوست.»

با این وضعیت درآمدها و هزینه ها، بدهی ها و طلب های غیرقابل وصول کاملا روشن است که حتی حراج منابع تامین اجتماعی هم بزودی دیگر کافی نیست و قادر به تامین مخارج این سازمان نخواهد بود. بنابراین پس از حراج منابع، با وضع موجود دورنمایی جز قطع پرداخت مستمری بازنشستگان و یا کاهش آن وجود ندارد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram