گسترش ناباوری بیشتر مردم به انتخابات نمایشی و فروپاشی پایگاه اجتماعی حکومت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

پس از افشای نقش مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در دادن فرمان آتش علیه مردم معترض در خیزش عمومی آبان ماه ۹۸ و منتشر شدن آمار جانباختگان توسط خبرگزاری های مستقل، بتدریج آثار ضرباتی که این جنبش اعتراضی بر دستگاه حکومتی علی خامنه ای وارد آورد آشکارتر می گردند. جنبشی که حکومت تصور می کرد که با سرکوب وحشیانه، آنرا خاموش و از میدان جنگ با مردم بی دفاع پیروز در آمده است.

از جمله این آثار، نامه سرگشاده گروهی از فعالان اصولگرا به رهبر جمهوری اسلامی است که در آن نسبت به “بریدن سریع و جدا شدن” مردم از نظام دینی در ایران هشدار داده‌ شده است. در این نامه آمده است که اگر “اصلاحات بنیادین و ساختاری” انجام نشود “اضمحلال نظام” قطعی است.

این نامه که روز چهارشنبه ۱۱ دی‌ماه ۹۸ (اول ژانویه ۲۰۲۰) منتشر شده است و امضاکنندگان اولیه آن ۵۰ نفر از استادان دانشگاه، فعالان دانشجویی و یا رسانه‌ای در طیف اصولگرا و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی هستند، از نظر انتقادات و هشدارهایی که اصولگرایان امضا کننده نامه داده اند، بسیار بی سابقه می باشد.

نویسندگان نامه ضمن بررسی ابعاد بسیار گسترده اعترضات آبان ماه امسال و مقایسه آن با اعتراضات دو سال قبل ریشه‌های هر دو حرکت اعتراضی را “انباشتِ تحقیرها، نادیده گرفته شدنِ حقوق انسانی، بی‌عدالتی، تنگ شدن محدودۀ آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود قلیلی دارا و کثیری ندار” دانسته و نوشته‌اند “مردم ایران لبریز از بغض‌های فروخورده‌ای شده‌اند که در هر بزنگاهی این بغض‌ها سرریز کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی خشونت‌ها از سوی مردم می‌شود”.

امضا کنندگان نامه در پایان از علی خامنه‌ای پرسیده‌اند که “آیا نمی‌توان دید که این فرجام، اضمحلال نظام و رویگردانی کثیری از مردم از دین و حکمرانی دینی است؟”

همزمان با انتشار نامه سرگشاده دانشجویان و استادان اصولگرا، نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) از شهروندان تهرانی، درباره اعتراضات آبان‌ ماه و انتخابات پیش رو منتشر شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی، تمایل مردم تهران برای شرکت در انتخابات ۲۱ درصد و برای مردم استان تهران ۲۷ درصد می‌باشد. در خصوص دلایل عدم مشارکت و یا احتمالِ کم شرکت در انتخابات، گفته شده است که دلیل عدم مشارکت این است که معتقدند شرکت کنند یا شرکت نکنند آن‌هایی که می‌خواهند به مجلس می‌روند.

در مهرماه همین سال موسسه نظر سنجی گمان که در دانشگاه تیلبورگ هلند فعال است، نتایج یک نظر سنجی دیگر را که بیش از چهارهزار پاسخ ‌دهنده از داخل کشور شرکت داشتند، منتشر کرده بود.  این نظرسنجی تلاش کرده بود تا گرایشات سیاسی ایرانیان را که در فضای جاری نمیتواند بطور علنی مورد پرسش قرار گیرند، بطور روشمند اندازه‌گیری و ثبت کند. بر اساس نتایج نظرسنجی موسسه گمان، ٪۷۸ جامعه آماری اعلام کرده‌اند که قصد ندارند در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۸ شرکت کنند.

اکنون پس از فروکش کردن دود آتش سلاح های سنگین که علیه مردم معترض نشانه رفته بودند، بتدریج شکاف و بحرانهای درونی رژیم با زیر سوال رفتن شخص رهبری توسط هواداران اصولگرایش و فروریزی پایگاههای اجتماعی آن عمیقتر و آشکارتر شده اند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram