دبیرکل شورای مدیریت گذار در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی می‌گوید: این ساعت و عقربه دوران اضمحلال نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است و ناقوس اضمحلال به صدا درآمده است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی می‌گوید: «این ساعت و عقربه دوران اضمحلال نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است و ناقوس اضمحلال به صدا درآمده است.»

ویدیوی این مصاحبه را در اینجا ببینید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram