مصاحبه شبکه ایران اینترنشنال با عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کومله کردستان ایران و دبیر شورای مدیریت گذار در مورد دستور وزارت خارجه آمریکا به دیپلمات‌های این کشور که بدون اجازه قبلی با برخی گروه‌های اپوزیسیون ارتباط برقرار نکنند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

عبدالله مهتدی: چرایی این ماجرا را باید از وزارت خارجه آمریکا پرسید اما به طور کلی در این اواخر دولت آمریکا نسبت به ارتباط با اپوزیسیون محتاط بوده است.

من فکر می‌کنم این یک خلاء جدی در سیاست خارجی آمریکا است. مردم ایران بارها و بویژه در دی ٩۶ و آبان ٩٨ نظر خودشان را اعلام کردند و این قابل قبول نیست. چرا دولت آمریکا از گفتگو با اپوزیسیون دموکرات اکراه دارد.

مردم ایران از کسی نخواسته‌اند برایشان تصمیم بگیرد. تغییر رژیم خواست مردم ایران است. باید صدای مردم ایران برای دموکراسی و عدالت شنیده شود و این حق مردم است که تلاش کنند حمایت افکار عمومی و جامعه جهانی را به خود جلب کنند.

قرار دادن نام حزب کومله و سایر گروه‌ها به خاطر حساسیت جمهوری اسلامی بر روی این گروه‌هاست.

حزب کومله چهل است تکیه خود را بر مردم کرد و مردم ایران گذاشته و تلاش خود را برای جلب حمایت جهانی نیز همچنان ادامه خواهد داد.

ویدیوی این مصاحبه را در اینجا ببینید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram