دولت از وضعیت قرمز شب حادثه اطلاع داشت اما اخطار وضعیت جنگی نداد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار در مصاحبه با ایران اینترنشنال: دولت از وضعیت قرمز شب حادثه اطلاع داشت اما اخطار وضعیت جنگی نداد. اگر به ایران حمله می‌شد این ۱۷۶ کشته به هزاران قربانی تبدیل می‌شد. این هواپیما را خودشان زدند بلکه بتوانند به گردن آمریکا بیندازند، اما حمله‌ای اتفاق نیفتاد.

این مصاحبه را در اینحا ببینید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram