برای نجات جان محمد نوری زاد همصدا شویم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 

 

 

 

 

 

محمد نوری زاد در ظرف ده سال گذشته به یکی از چهره های تاثیر گذار مبارزه علیه نظام بیداد اسلامی تبدیل شده است. انسان صلح طلب و هنرمندی که با استفاده از تجارب روزنامه نگاریش قلم و قدم خود را علیه شخص رهبر، که زمانی مراد وی بود، و نیز سپاه پاسداران حامی این نظامِ تبعیض بکار گرفته است.

او با سفر به محروم ترین نقاط کشور از فقر و ستمی که خلافت اسلامی برای مردم این مناطق به ارمغان آورده است، پرده برداشت و دوربین خود را سلاح آگاهی و فریاد علیه جباران حاکم کرد. او بدون هیچ ابایی به دیدار قربانیان این نظام و خانواده زندانیان اعدام شده رفت و همبستگی خود را با آنان اعلام داشت. حضور همیشگی او در کنار مادر ستار بهشتی سنبل این شجاعت مدنی و اقدام انسانی اوست. کمک ایشان به سیل زدگان لرستان از جمع آوری وسائل گرفته تا توزیع آن، صحنه دیگری از رفتار انسانی و همدردی و همبستگی او با مردم این مرز و بوم  و گوشه و کنار آن می باشد.

محمد نوری زاد یک شهروند شجاع و مسئول مدنی است. بار گران آگاهی را در تمام این سالها به دوش کشیده و از کرامت انسان دفاع کرده است. او در جهنم سرکوب و دروغ و جنایتی که آقای خامنه ای در کشور ما بر پا کرده است، نمونه انسان آزاده ای است که صلح و آشتی را در کوله پشتی خود به همه جای ایران حمل می کرد و مظهر همزیستی مسالمت آمیز و عدم خشونت بود.

محمد نوری زاد در آخرین اقدام سیاسی خود با نویسندگان “نامه ١۴ نفر” همراه و خواهان استعفای آقای خامنه ای شد، درخواستی که خود او مدت ها منادی آن بود. در همین ارتباط حدود پنج ماه پیش محمد نوری زاد و دیگر اعضای “نامه ١۴” نفر، که به کمپین بزرگ استعفای رهبر تبدیل شده بود، بازداشت شدند.

محمد نوری زاد از تقریبا دو ماه پیش در اعتراض به این بازداشت در زندان مشهد دست به اعتصاب غذا زده است. در ظرف این شصت روز آقای نوری زاد با از دست دادن ٣۰ کیلو وزن، متحمل آسیب های جسمی خطرناکی شده است که زئدگی وی را با خطر مرگ روبرو کرده است. صدای مظلومانه همسر ایشان بعد ار آخرین دیدار با وی، وجدان عمومی را به درد اورده است.

شورای مدیریت گذار، ضمن اظهار نگرانی نسبت به جان ایشان، دستگاه قضایی را که عملا بازوی اجرایی دستگاه امنیتی نظام است، مسئول جان محمد نوری زاد و دیگر زندانیان سیاسی میداند و خواهان آزادی بدون قید و شرط ایشان می باشد. ما از تمام امکانات بین المللی برای نجات این هموطن مبارز استفاده خواهیم کرد و صدای او را به گوش جهانیان خواهیم رساند. در همینجا از آقای نوری زاد نیز خواهش می کنیم به اعتصاب غذای خود خاتمه بدهد. جایگاه ایشان در کنار مردم و مبارزات آنهاست و زندگی ایشان برای تداوم این کارزار لازم می باشد. مردم ایران خواهان سلامت ایشان و بازگشت به زندگی هستند.

 

دبیرخانه مرکزی شورای مدیرت گذار

سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram