نامه دبیر روابط بین الملل در شورای مدیریت گذار، دکتر مهران براتی، به رئيس كميسيون روابط خارجی پارلمان اروپا، David McAlister، پیرامون وضعیت خطرناک آقای محمد نوری زاد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 

سیزدهم ژانویه ۲۰۱۹

 

 

 

 

جناب آقای دیوید مک آليستر،

این نامه را من به عنوان دبیر روابط بین الملل در شورای مدیریت گذار  (ITC (iran-itc.com می نویسم. شورای مدیریت گذار در سپتامبر ۲۰۱۹ با شرکت نمایندگان گروههای مهم مخالف که سیاست خشونت پرهیز گذار به دموکراسی را دنبال می کنند تاسیس شد. اصول و مبانی نظری ما را میتوان در وب سایت انگلیسی و آلمانی زبان ما یافت.

هدف از نگارش این نامه درخواست عاجل ما از شما برای نجات جان فیلمساز و فعال برجسته حقوق بشر و حقوق شهروندی ایران آقای محمد نوری زاد است. او در دهم ژوئیه سال گذشته دستگیر شد. جرم ایشان نامه ای است که  همراه با ۱۳ فعال سیاسی دیگر به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته و از او خواسته بود که از مقام خود استعفا دهد تا محاصره سیاسی کشور پایان پذیرد.

آقای نوری زاد ۶۰ روز است که برای اعتراض به دستگیری غیر قانونی خود اعتصاب غذا کرده و اکنون در حال اغما به سر می برد. در این شرایط همسر آقای نوریزاد، خانم  فاطمه ملکی، به ما می گوید، اگر کمکی نرسد او خواهد مرد. تنها راه نجات جان  آقای نوریزاد رهایی از زندان  و معالجه در بیمارستان است.

ما از شما خواهش میکنیم که تمامی امکانات نمایندگان فراکسیون های موجود در کمیسیون روابط خارجی پارلمان را به کار گیرید و از مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی بخواهید که آقای محمد نوریزاد را از زندان آزاد کرده و برای معالجه به بیمارستان روانه کنند

متاسفانه، ما به عنوان یک سازمان شناخته شده سیاسی و مخالف امکان زیادی برای کمک به آقای نوریزاد نداریم. رژیم تهران نسبت به مخالفان خود بی رحمانه ترین رفتار را دارد. ما این رژیم را به رسمیت نمی شناسیم. آقای نوری زاد کاری جز گفتن و نوشتن برای حقوق بشر نکرده است.

ما این نامه را به شخص شما می نویسیم به این امید که بتوانید در شرایط نامبرده به نجات جان آقای نوری زاد کمک کنید.

 

با احترام،

دکتر مهران براتی

Mehran Barati

Member of the ITC-Board

International Affairs

Washington Office:Iran Transition Council(ITC) ,1 3 0 0  I  S T R E E T , SUI T E 4 0 0 E, W AS H INGTON DC , 2 0 0 0 5 USA ,T E L : 2 0 2 – 7 4 9 – 8 3 5 8 FAX: 2 0 2 – 7 4 9 – 8 3 0 1

Köln Office: Iran Transition Council (ITC), Hohenzollernring 57, 50672 Germany, Tel.:+49221-16025257, Fax: +49221-1602529

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram