پیام دریافتی از ایران برای دکتر کاوه موسوی مشاور حقوقی شورای مدیریت گذار: “من از آشوویتس ایران، زندان اوین، آمده ام”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

با درود فراوان

جناب آقای دکتر کاوه موسوی

من از آشوویتس ایران ” زندان اوین ” آمده ام!

آنجا که : جان انسان متاع بی ارزش بازار مکاره “قدرت ” و حقوق اساسی انسان، آماج شلاق، کابل و قپانی ” ثروت ” بود.

آنجا که : خشم و خشونت شنیع قدرت، زنان باردار را بر چوبه های اعدام و معصومیت کودکان ما را، اسیر شهوت حیوانی بازجوها کرده بود.

آنجا که …
آنجا که …
آنجا که …

و سر انجام آنجا که :چشم بندها ،از روز نخست دستگیری ، نماد حکم نهایی ما بود.
آنجا که دیدن یا ندیدن روی بازجو ، نماد دیدن یا ندیدن دوباره خانواده و خلاصی از زندان بود.
آنجا که اگر از روز نخست دستگیری ،بازجوها از متهمین ،بدون چشم بند بازجویی می کردند، حکم نهایی، همان روز صادر شده و آن چیزی جز حکم اعدام نبود.

آنجا که آیین دادرسی تمسخر عدالت و حقوق اساسی متهمین در بند، با انگ کفر، الحاد، یاغی، باغی، طاغی و ارتداد و… لگد مال می شد. میخواهم بدانم این آقای حمید نوری در کجای این ماجرا ایستاده بود؟

جناب آقای دکتر کاوه موسوی،

ای کاش می دیدید؛ در درون مرز، خانواده قربانیان و زندانیان دادگاه ها و شکنجه گاه های جمهوری اسلامی، چه احساسی نسبت به اقدامات شما پیدا کرده اند؛ با پهنه صورتی به بزرگی ایران اشک شوق می ریزند.

دست های پر مهرتان را به گرمی می فشارم و سپاسگزارم از تصمیم برای اجرای عدالت.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram