از سقوط هواپیما تا سقوط رژیم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آقای حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، در مصاحبه با تلویزیون مانی به نقد اپوزیسیون و ارائه راه حل پرداخت. نکات برجسته این مصاحبه به ترتیب زیر هستند:

ایشان در رابطه با این سوال که اگر رژیم دچار اضمحلال شود با این وضعیتی که اپوزیسیون دارد چه پیش می‌آید؟ پاسخ داد: اپوزیسیون باید از تحلیل‌گر صِرف تبدیل به کنشگر عملی شود در زمینه سازماندهی اعتراضات در خارج، تأثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت‌ها، ایجاد پیوند با مردم داخل و جلب اعتماد.

ما باید خودخواهی‌ها را کنار بگذاریم و چون در داخل امکان‌ ایجاد مرکزیت نیست در خارج این مرکزیت را ایجاد کنیم و وقتی در داخل ممکن شد با آنها پیوند ایجاد کنیم. با این اقدامات زمینه ایجاد دولت موقت در خارج و سپس داخل فراهم کنیم.

آقای شریعتمداری در ادامه افزود اگر این اتفاق نیفتد نه این نظام می‌رود و نه اپوزیسیون نیمه قوی جایی خواهد رفت و ما دچار حالتی مانند افغانستان و عراق بعد از صدام می‌شویم تا سال‌ها. بنابراین اقدامات باید پروژه‌محور به جای کلوپ‌های بحث‌محور باشد. نقص جامعه ما این است که در یک طرف نظام با هشت درصد پایگاه سازمان‌یافته دارای پول و اسلحه است و در سوی دیگر مردم جان به لب رسیده. وی همچنین تاکید که این وظیفه‌ی الیت است که ساختمان بعد از این رژیم را برپا دارد.

آقای شریعتمداری گفت: الان محمد نوری‌زاد در حال مرگ است و اپوزیسیون ناتوان از رساندن صدای او به جهان برای فشار بر جمهوری اسلامی. هزاران نفر به تنهایی کار می‌کنند و این برای مردم خطرناک است ممکن است مردم فکر کنند با شورش بدون ساماندهی می‌توانند رژیم را سرنگون کنند. به جای بحث عمل کنیم و خارج و داخل یک تن شویم.

برنامه کامل را در یوتوب تلویزیون مانی:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram