گزارش خانم صدیقه مالکی فرد، همسر آقای خواستار، از دادگاه آقایان نوری زاد و خواستار: امروز محاکمه ما نبود؛ محاکمه آزادی بود لذا ما از خود هیچ دفاعی نکردیم . ولی از آزادی برای ملت قهرمان ایران دفاع کردیم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

امروز ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸ من (صدیقه مالکی فرد) ساعت ۸ صبح دادگاه انقلاب مشهد بودم. ساعت نزدیک ۹ صبح دیدم آقای سیدهاشم خواستار و آقای محمد نوری زاد به اتفاق مامور اطلاعات و پزشک و پرستار از آسانسور بیرون امدند بعد از سلام و احوالپرسی آنها را به دفتر شعبه ۴دادگاه انقلاب به ریاست قاضی منصوری بردند. در دفترشعبه علاوه بر وکلایشان آقای آقاسی و آقای مکی یکنفر پزشک و پرستار هم حضور داشتند.

قبل از ورود انها به دادگاه برای محاکمه، پزشک ابتدا آقای نوریزاد و سپس آقای خواستار را معاینه کرد بعد در دادگاه علاوه بر قاضی و نماینده دادستان و وکلا یک نفر پزشک هم تا اخر جلسه حضور داشتند ولی به ما نه تنها اجازه ورود به شعبه را ندادند بلکه ما را از دادگاه هم بیرون کردند.

ما رفتیم به سمت در پشت دادگاه که موقع رفتن عزیزانمان را ببینیم. ساعت حدود یک ربع به ۱۲ظهر دیدیم انها را می خواهند سوار ماشین کنند، با دیدن ما و سوالات ما هر دو عزیز گفتند امروز محاکمه ما نبود؛ محاکمه آزادی بود لذا ما از خود هیچ دفاعی نکردیم . ولی از آزادی برای ملت قهرمان ایران دفاع کردیم…بعد ماموران آنها را سوار ماشین کردند و با یک امبولانس که اسکورتشان می کرد از دید ما دور شدند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram