گفتگو با آقای حسن شریعتمداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری، از تلویزیون ایران-فردا، جمعه  ۲۷ دی ماه، آقای علیرضا نوری زاده به گفتگو با مهندس حسن شریعتمداری پیرامون مسائل روز ایران نشست. ویدیوی کامل این گفتگو را در اینجا ببینید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram