حرف گرایان و عمل گرایان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
چنگیز عباسی-

واقعیت این است که تلاش بسیار زیادی از سوی اپوزیسیون حرفگرای حکومت مافیای مذهبی حاکم بر ایران به عمل می‌آید تا بخش عملگرای این اپوزیسیون را هم با خود همراه نموده و درگیر روده‌ درازی های تاریخی در باب معانی ماهیتی پدیده‌ها و تعاریف مفاهیم سازند، تا در بهترین حالت ناخواسته برای حکومت مافیا طول عمر خریده باشند.

اپوزیسیون حرفگرای حکومت مافیا سی و پنج سال تمام است که فقط حرف میزند و شعار می‌دهد و تحلیل میکند، بدون اینکه نتیجه این حرافی ها را به عمل نزدیک کرده باشد. حرفگرایی و روده‌ درازی‌ های سی و پنج ساله این بخش از اپوزیسیون نه تنها یک میلیمتر هم حکومت مافیا را از قدرت دور ننموده است، بلکه به فروپاشی تاریخی اپوزیسیون و انفعال تاریخی آن و چه بسا غلطیدن بخشی از آن به دامان مافیای حاکم نیز گردیده است.

خوشبختانه « شورای مدیریت گذار » با وقوف کامل بر این مصیبت تاریخی و مستمر راه خود را از حرفگرایان بی‌ عمل جدا و عملا به دنبال وظیفه سیاسی خود که همانا تغییر شرایط موجود در کشور و تغییر آرایش بازی است، برای رسیدن به اهداف سیاسی مبرم خود، روان شده است.

این بسی موجب خرسندی است که این اتفاق میمون در جنبش آزادیخواهی پدید آمده است که بخشی از اپوزیسیون با آگاهی تمام از بی‌ عملی روی برگرداند و به مطالبات خود و جامعه ایران فرم عمل‌ محور بدهد.

باید توجه داشت که علیرغم جوان بودن شورای مدیریت گذار خوشبختانه افرادی با تجربه طولانی سیاسی به عنوان گردانندگان این شورا عمل میکنند، و طبعا هر جریان جدیدی را که در نظر بگیریم با اشکالاتی در مسیر تکاملی خود مواجه میشود و ممکن است خطاهایی را تجربه کند. اما کلیت حرکت و مسیر شورای مدیریت گذار و نحوه کلی عمل در آن، بسیار رضایت‌ بخش است و امید آفرین.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»