عکسی ماندگار در تاریخ مبارزات فرانسه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ساسان دانش-

وکلای فرانسوی اعتراض خود را به قانون تبعیض‌آمیز بازنشستگی با یک نوآوری‌ بسیار جالب، توانستند توجه جهانیان و رسانه‌ها را به اعتصاب سراسری فرانسه که پنجاهمین روز خود را می‌گذراند جلب کنند.
در حالیکه جنبش جلیقه‌زردها در خیابان‌های شهرهای بزرگ، به ویژه در شهر پاریس تظاهرات با شکوهی برگزار می‌کنند، وکلای شهر “ارس” در شمال فرانسه، لباس رسمی وکالت خود را از پنجره‌ی ساختمان “خانه‌ی وکلا” آویزان کردند تا اعتراض خود را با جلوه‌ای دیگر بیان کنند، پلیس‌های موتور سوار نیز نمی‌توانند وارد ساختمان شوند و آنها را ضرب و شتم یا پراکنده کنند!

بیش از پنجاه روز اعتصاب و تظاهرات و اعتراض به قانون بازنشستگی، موجب شده است که خیابان‌های فرانسه و رفت و آمد فرانسویان در بیشتر شهرهای بزرگ به ویژه پاریس، دستخوش تحول شود؛ دامنه‌ی اعتصاب از کارگران کارخانه‌ها، متروها و بیمارستان‌ها و… به کارکنان بخش انرژی و پالایشگاه‌ها و از دیروز به بنادر نیز کشیده شده است.

از نظر منتقدان دولت و کنشگران اجتماعی به ویژه فرودستان و تهیدستان فرانسوی، قانون جدید حق بازنشستگی با پیروی کامل از منطق سرمایه‌ نوشته شده است، در نتیجه معترضان چاره‌ای جز اعتراض مداوم و اعتصاب ندارند و از آنجاییکه در دو هفته‌ی گذشته، پلیس با دستور مستقیم دولت، با خشونت هرچه بیشتر با اعتصاب کنندگان و کنشگران اجتماعی برخورد کرده است، معترضان نیز با نوآوری‌های بسیار متفاوت، مفهوم اعتراض را ژرفا بخشیده‌اند و با روش‌های دیگری مبارزه می‌کنند تا بتوانند با فریاد خویش، گوش‌های دولت سرمایه‌داری فرانسه را به شنیدن وادار کنند! ناگفته نماند که برخی از هنرمندان، اهالی موسیقی، خوانندگان اپرا، وکلا، دانشجویان و دانش‌آموزان دبیرستانی هر یک با نوآوری‌های ویژه‌ی خود، اعتصاب سراسری فرانسه را شکوهمندتر کرده‌اند.

اگر ساختار اجتماعی اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورهای پیرامونی تفاوت‌هایی دارند، اما برخورد پلیس برای حفظ نظم موجود، در هر کجای حهان هیچ تفاوتی باهم ندارند، کافی است به خشونت وحشتناک پلیس با تظاهرکنندگان و معترضان در کشورهای فرانسه و شیلی و ایران و عراق، نیم‌نگاهی بکنیم تا به همانندی رفتار حافظان نظام سرمایه‌داری پی ببریم و از سوی دیگر باید گفت که با تکیه بر قدرت مبارزه‌ی فرودستان و فروشندگان نیروی کار می‌توان به همبستگی و سراسری کردن اعتراض و اعتصاب خویش باور داشته باشیم تا دگرگونی را در راستای منافع تولیدکنندگان ثروت متحقق کنیم.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»