آرزوهای خام پاسدار اسماعیل قاآنی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حادثه ناو بونهام ریچارد آمریکا

خبرگزاری تسنیم، ۲۴ تیر ۱۳۹۹، از جانب سردار قاآنی فرمانده جدید سپاه قدس مینویسد «حادثه ناو بونهام ریچارد که توسط عناصر آمریکائی انجام شده پاسخی به جنایتهای آمریکا است». بسی بجا بود اگر این سردار بی خرد میگفت که نابود شدن هفت لنج ایرانی در بندر بوشهر هم کار آمریکائی ها بوده تا به لیست آرزوهایش اضافه میکرد. او به نوعی مدعی است که در آتش گرفتن ناو بونهام ریچارد دست داشته اند و یا از آن خبر دارد. قاآنی اضافه کرده است، روزهای بسیار سخت و حوادث سختی پیشِ‌روی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. او میگوید ارتش آمریکا خسته و فرسوده شده و تجهیزات آن به آهن‌پاره تبدیل شده است. سواد این سردار سپاهی از این بیش تر نمیتواند باشد، آتش گرفتن یکی از چندین هزار ناو آمریکائی حتی اگر بقول ایشان کار عناصر آمریکائی باشد قدرت نظامی آمریکا را به آهن پاره تبدیل نمیکند  (۱).

قاآنی، روز ۲۳ تیر ۱۳۹۹، در همین خبرگزاری میگوید، درباره چونی، چرایی  وقوع انفجار در ناو «بونهام ریچارد»، ظرف شب گذشته تاکنون احتمالات متعددی مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است، از این میان وی چهار فرضیه را ارایه داده است:

اول – دخالت ارتش در سرکوب تظاهرات اعتراضی ضدنژادپرستی و شکاف‌های عمیق اجتماعی در آمریکا، و آرزوی قاآنی که اغتشاشات آمریکا بصورت خود جوش به حوزه های دیگر نیز سرایت نماید.

دوم – انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا که آرزوی دیگر او است که شاید در این انتخابات ترامپ ریاست جمهوری را ببازد.

سوم – برداشت سوم قاآنی شیوع ویروس کرونا در آمریکا و عدم کارایی ترامپ در کنترل شیوع آن. این در حالی است که برابر با اطلاع خود رژیم، کرونا در کشور ایران بیداد میکند و به دنبال قرنطینه کردن دوباره شهرهای مختلف کشور از جمله تهران هستند.

چهارم – تئوری دیگر قاآنی هم این اینکه امیدوار است انفجار و آتش‌سوزی در ناو آمریکایی ممکن است بر اثر انجام یک عملیات سایبری با منشأ بیرونی و یا انجام عملیات ویژه باشد.

این سردار بی خرد کارش به خیالبافی و  ارزو کردن رسیده است. او در باره آتش سوزی ۷ لنج در بندگاه بوشهر سخنی ندارد  بگوید. خبر گزاری بی بی سی (۲)، ۲۶ تیر ۱۳۹۹، خبر آتش سوزی و نابودی ۷ لنج در بندرگاه بوشهر را به نگارش در آورده که یادآوری بسیار خوبی برای بر داشت های قاآنی های  جنایتکار است. خبرگزاری بی بی سی مینویسد که رئیس مدیریت بحران بندر به خبرگزاری ایرنا پیرامون حادثه آتش سوزی لنج ها خبر داده است. این در حالی است که انفجارهای پی در پی در چند روز گذشته مضاف برتأسیسات اتمی و موشکی رژیم اتفاق افتاده که، رژیم جنایتکار این حوادث را انکار میکند. خبرگزاری بی بی سی خبر میدهد که چندین انفجار در منطقه تجاری مشهد اتفاق افتاده که ۶ منبع گاز آتش گرفته و یکی از آنها منفجر شده است. همچنین در تأسیسات پتروشیمی ماه شهر روز قبل انفجار و آتش سوزی رخ داده. رژیم خبر داده است که پیرامون اینکه ایا این انفجار ها و آتش سوزی ها ممکن است سابوتاژ بوده باشد بررسی خواهند کرد. مضاف براین آتش سوزی و نابودی ۷ لنج در بندر بوشهر را خبر گزاری رویترز هم خبر داده است (۳)۰

در این راستا سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح رژیم، تمام این حوادث را دروغ پردازی و خیمه شب بازی صهیونیست ها دانسته و به اسرائیل اخطار داده در صورت ادامه شرارت دست برتر محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران را در میدان عمل خواهند دید (۴).  جالب اینکه این بی خرد تمام شواهد را انکار میکند، مانند کبکی که سرش را زیر برف کرده و دمش در هوا است. او هم مانند سردار قاآنی با آوهام واهی سردرگریبان است. مدت ۴۱ سال است که فریاد میزنند اسرائیل را نابود میکنند؛ احمدی نژاد میگفت که مردم اسرائیل را به دریای مدیترانه خواهند ریخت. در طول مدت جنگ داخلی سوریه، اسرائیل تمام اقدامات مزبوحانه رژیم برای ایجاد پایگاه در سوریه را بمباران و نابود کرده است، و سردار شکارچی هشدار میدهد «اگر اسرائیل دست از شرارتهایش برندارد غوغا خواهند کرد». سردار شکارچی گفته است امپراطوری رسانه‌ای صهیونیستی غربی بدروغ میگوید که پایگاه نظامیان رژیم در سوریه را نابود کرده و تعداد بیشماری از آنها را کشته است.

سردار شکارچی تنها از ۸ پاسدار اسم برده که در سوریه کشته شده اند. این سردار به بیماری فراموشی هم گرفتار است. اسامی نامبرده شده توسط شکارچی عبارتند ازحجت الله نوچمنی، مرتضی بصیری پور، محمد مهدی لطفی نیاسر، سید عمار موسوی، اکبر زوار جنتی، محمد علی الله دادی، حامد رضایی و مهدی دهقان یزدلی. و این در حالی استکه مردم ایران بخوبی بخاطر دارند که این جنایتکاران وقتی سردار همدانی در سوریه کشته شد با چه طمطراقی از او تجلیل بعمل آوردند. در بین این ۸ اسم این سردار نا بخرد حتی نامی از سردار همدانی   نبرده است. به احتمال قوی این هشت نفر آخرین کشته شده های رژیم در بمباران پایگاه امام علی در ابوکمال سوریه است. این بی خرد کنبد آهنین اسرائیل را هم به کنبد پنبه ای تشبیه کرده است.

هموطنان و همرزمان گرامی ملاحظه میشود که رژیم در سراشیب سقوط قرار دارد و از همه جانب مورد تهدید به فروپاشی قرار گرفته است، و برای انکار واقعیات  دست به پروپاگندا زده است. مضاف براینکه در شبانه روز گذشته تظاهرات بزرگی در بهبهان برگزار شده و برابر با خبر های رسیده ،  میرود که این تظاهرات به کلان شهر های  دیگر کشور از جمله تهران (شهر ری و دیگر نقاط پایین شهری تهران) تسری یابد. رژیم بوحشت افتاده و شیوع دوباره کرونا را بهانه کردند و  شهر تهران را از نظر کرونا منطقه قرمز اعلان کردند تا از تجمع جوانان کشور جلوگیری نماید.

مردم عزیز کشور به پاخاسته اند و تا عبور از رژیم توقف نخواهند کرد. همانگونه که بارها گفته شده ما نظامیان ارتش ملی ایران در هنگام بحران و فروپاشی رژیم در کنار مردم ایران خواهیم ایستاد و همزمان با حفاظت از مرزهای کشور، و تمامیت ارضی ایران، از حاکمیت مردم ایران دفاع خواهیم کرد.

ناخدا محمد فارسی

۱۷ ژوئیه ۲۰۲۰

ttps://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/23/2306127/ (۱)

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-53417227 (۲)

https://uk.reuters.com/article/uk-iran-fire/seven-ships-catch-fire-at-irans-bushehr-port-agency-says-idUKKCN24G1NV (۳)

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/26/2308125/ (۴)

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram