شرایط بحرانی جمهوری اسلامی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

جمهوری اسلامی تا کی می‌تواند در این شرایط دوام بیاورد؟

جمهوری اسلامی در طول این چهار دهه همواره خودش را در نگاه دیگران به دو شکل نمایش داده است: مقتدر و مظلوم. دو ژستی که در نگاه اول به نظر می‌رسد با یکدیگر مخالف و متضاد باشند٬ اما در دستگاه نمایش پرزرق و برق نظام ولایی به طرز خارق‌العاده‌ای با یکدیگر ترکیب شده‌اند و سال‌های سال در حال جلوه‌‌گری و خودنمایی هستند.

?می‌توان گفت بحران‌هایی که جمهوری اسلامی در حال حاضر با آنها روبرو است راه علاجی ندارند، بزرگ‌ترین بحران حال حاضر در مقابل نظام بحران مشروعیت است . ناکارآمدی نظام و سوء مدیریت و رواج فساد آنقدر در تار و پود سیستم رسوخ کرده است که به نظر می‌رسد همه چیز در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته است‌، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، از محیط زیست گرفته تا کرونا و الی آخر… جمهوری اسلامی تا کی می‌تواند در این شرایط دوام بیاورد؟

اینها موضوعاتی هستند که شبکه تلویزیونی آزادی با مهندس حسن شریعتمداری در میان گذاشته است:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram