حسن شریعتمداری: من هیچ راه حلی جز گذار از این حکومت و آمدن یک حکومت لایق و کارآمد نمی بینم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

گفتگوی حسن شریعتمداری با علیرضا نوری زاده در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری، تلویزیون ایران فردا

آقای شریعتمداری با گرامی داشتن یاد آقای امیر انتظام گفتگوی این هفته خود را با آقای نوری زاده آغاز کرد.

ایشان در رابطه با شیوع وحشتناک کرونا در ایران گفت که این حکومت بدلیل لجبازی آقای خامنه ای به شرایطی افتاده که از یک طرف تحریم رمق اقتصادی آنها را گرفته است و فساد نیز بسیار گسترش کرده است و از طرف دیگر این حکومت از مردم می ترسد که اگر قرنطینه بشوند، چون هیچ ندارند به خیابان ها بریزند و اعتراض کنند. بنابراین بهتر است برای کار به خیابانها بیایند و بمیرند؛ اینها از ابتدا نقشه قتل مردم را ریخته بودند. اما هرگز تصور نمی کردند که شیوع کرونا اینگونه از کنترل خارج شود.

دبیرکل شورای مدیریت گذار در رابطه با حکم اعدام سه جوانی که در جریان اعتراضات آبان ماه سال گذشته دستگیر شده بودند، گفت که حکومت فکر می کرد که با صدور حکم اعدام مردم را دچار رعب و وحشت کند تا به خیابانها نریزند و انتقام خود را از این حکومت نگیرند. اما این کار باعث یک اتحاد سراسری بین مردم ایران  نیز با مردم جهان شد، و حکومت را به یک وضعیت انفعالی کشاند که نمی داند چکار کند، اگر اعدام کند دهن کجی به خواست جهانی هشتگ #اعدام_نکنید کرده اند و اگر حکم اعدام این سه جوان را اجرا نکنند، اولین شکست خود را پذیرفته اند.

ایشان در ادامه گفت من دیروز یک پیام توئیتری به خامنه ای فرستادم که ما آخرین صدایی هستیم که از عدم خشونت و مسالمت صحبت می کند.این کار شما مردم را بجایی می رساند که روزگار شما را سیاه خواهند کرد.

مشروح این گفتگو را در اینجا مشاهده کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram