پیامهای جوانان همراه شورای مدیریت گذار از درون ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

پیام کاظم به شورای مدیریت گذار که سابقه فعالیت میدانی به نفع شورا دارد

اول سعی می کنم محور فعالیت شورا رو به دو بخش تقسیم کنم. اول ایجاد اتحاد و هماهنگی بین اپوزیسیون، و دوم تشکیل یک حزب بزرگ سیاسی با عضویت مستقیم مردم برای براندازی.

در مورد بخش نخست شایان ذکر است که ایجاد همبستگی و هماهنگی بین اپوزیسیون برانداز،وظیفه و کارکرد شوراست.  بدین معنی که در صورت عدم موفقیت در ایجاد اتحاد تحت کانون و محوریت شورا، شورا باید بپذیرد که در کارش موفق نبوده. شورا باید با تمام وجود افراد و گروههای اپوزیسیون را متقاعد کند که تنها راه اتحاد تحت کانون شورای گذار می باشد. در این زمینه وجود یک نفر که عمدا و یا سهوا قصد تفرقه اندازی بین اپوزیسیون باشد، کافیست تا کار شورا را مختل کند. در این زمینه مدیریت جلسات شورا از اهمیت زیادی برخوردار است.

بخش دوم مربوط به افرادی می شود که علاقه ای به افراد و احزاب ندارند و می خواهند بدون مرامنامه و ایدیولوژی، صرفا جمهوری اسلامی ساقط شود. این افراد بطور مستقیم تحت کانون و عضویت شورا برای مبارزه درمیایند.  در این باره چند نکته حایز اهمیت است. تمام کسانی که از داخل به شورا می پیوندند، باید هوادار شورا معرفی شوند. دیگر آنکه طبق قانون اساسی، اعتراض بدون حمل اسلحه حق هر ایرانی ست. دیگر آنکه این افراد باید در عقاید سیاسی شان بسیار منعطف باشند. چرا که فردا روز در ایران آزاد تمام افراد و گروههای اپوزیسیون باید در کنار هم زندگی و همنشینی کنند. باید تعصبات و تنفرات که از خانواده و جامعه به فرد القای شده، از بین برود و اعضا اپوزیسیون با هم دوست باشند. آخر آنکه هرچقدر اهمیت و نقش شورا پر رنگتر شود، ورود افراد نفوذی و اطلاعاتی به شورا بیشتر میشود و باید اینرا همواره در نظر داشت. هدف اینها ایجاد تفرقه بین خود شورا، ایجاد تفرقه بین شورا و اپوزیسیون، و شناسایی افراد و هواداران شورا در داخل و خارج و شناسایی فعالیتهای شورا و تلاش برای جلوگیری از پیشرفت و نهایتا شکست شورا.

پیام فربد از ایران به شورابا درود فراوان

هر قسمتی از ایران رو که با دید باز نگاه کنیم ایران رو با نمایی از ویرانی می بینیم. ملتی غم زده که صبح خود را فقط برای سیر نگه داشتن خود و خانواده اش با مشقت فراوان آغاز و شامگاه با شرمندگی تمام به پایان می‌رسانند.

این واقعیتی از سرگذشت روزانه مردم ایران می باشد. مطمئنا تصاویر و مستنداتی که بتواند کمک کند برای نجات ایران ارسال خواهم کرد. متاسفانه واقعیاتی از جامعه ایران  وجود دارد که در این پیام و پیام های آینده برای شما خواهم ارسال کرد. جمهوری اسلامی برای بقاء دست به هر کاری میزند از پرورش مزدورانی به نام بسیجی و سپاهی و متاسفانه همچنین عده ای از مردم این رژیم را چه در فضای مجازی و چه در فضای جمعی نیز همراهی می‌کنند.

مزدوران سپاهی و بسیجی را با فراهم کردن امکانات و مایحتاج زندگی قوی تر می‌کنند و در ذهن‌شان تلقی می کنند اگر این رژیم سقوط کند پاسداران و خانواده هایشان از گرسنگی خواهند مرد. بعد از اعتراضات آبان ماه پاسداران با دفاعیات کامل از جمهوری اسلامی کشتار مردم رو کاری بسنده و عاقلانه می‌پنداشتند.

بعد از چند روز از اعتراضات آبان ماه جمهوری اسلامی به هر خانواده سپاهی مبلغ 20 میلیون تومان کمک هزینه خرید لوازم خانگی هدیه داده است. خانه و خانواده های بیش  از هزار و پانصد نفر را ویران و پرپر کرده‌اند ولی خانه های پاسداران مزدور که بر روی مردم ایران اسلحه کشیده اند را با لوازم خانگی جدید نونوار ساخته اند.

متاسفانه برخی از مردم در فضاهای عمومی و جمعی و همچنین فضای مجازی اطلاعاتی رو از مردم جمع آوری کرده و به سازمان های اطلاعاتی گزارش می کنند و عده زیادی بخاطر به زبان آوردن بینش خود دچار تزلزل هایی شدن و از ترس کشته شدن و یا بی سرپرست شدن خانواده های خود راهی به جز سکوت پیدا نکرده اند.

اما سکوت نمی تواند راهی برای گذار از این رژیم جانی باشد.

اتحاد از ایران

عزیزان بخاطر ایران اتحاد را با تمام گروها شروع کنید از جمله با شاهزاده و تمام گروهای که متعهد و حفظ یکپارچگی ایران دارن  تمام گروها جز و غیر از جدایی طلب ها و تجزیه طلب ها در ایران اتحاد جای برای همه هست و برای سرنگون کردن این حکومت جنایت کار و چپاول گر  وقت تنگ است پاینده ایران  و موفق باشید.

پیام ویدیویی یکی از جوانان همراه شورا از ایران

 

بیشتر بخوانید: صفحه جوانان شورای مدیریت گذار

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram