عکس دختران تان را بر جلد کتابهایشان بچسبانید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

سکوت و انفعال در برابر رفتارهای داعشی یعنی حذف دخترانمان از سایر ساحات اجتماعی ایران

حالا دیگر همه با خبر شدند که عکس دختربچه ها از جلد کتابهای درسی پایه سوم حذف شده است. همه یعنی حتا خود دختربچه ها. از دیروز والدین و معلمان با من تماس می گیرند؛ در پاسخ به سوالات بچه ها چه باید بگوییم؟ فقط دخترها نیستند که می پرسند. در گزارش هایی که دریافت کرده ام پسرها هم دچار چالش شده اند که چرا؟ برخی از والدین از من می پرسند آیا باید با صراحت از تبعیض جنسیتی و عامدانه بودن این کار حرف بزنیم؟

آیا کودکان مان از این پاسخ ها ناامن نمی شوند، احساس ناتوانی نمی کنند، از جنسیت خود بیزار نمی شوند؟ یا بهتر است این اتفاق را یک اشتباه چاپی عنوان کنیم که بزودی حل می شود؟!

از والدین و معلم ها خواستم این اتفاق مبتذل و قبیح را تبدیل به محرّک گفتگو کنند، برای کودکان توضیح بدهند همیشه افرادی بودند که مخالف درس خواندن دخترها و کار کردن زنها خارج خانه بوده اند، افرادی که مدارس دخترانه را تخریب می کردند، هنوز هم هستند اما زمانه عوض شده…
در مقابل چه باید کرد؟

عکس دختران تان و دوستان شان را پرینت بگیرید، ببرید بر جلد کتابهایشان بچسبانید، تصاویرشان را بکشید. عکس مریم میرزاخانی را پرینت رنگی بگیرید روی جلد کتاب ریاضی دختران و پسران خود بچسبانید.‌ کتابهای خودشان است و تغییرشان بدهید. سکوت و انفعال در برابر رفتارهای داعشی یعنی حذف دخترانمان از سایر ساحات اجتماعی ایران.

سحر سلطانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram