بیش از ۴۲ درصد اقلیت‌های جنسی ایران تحت آزار جنسی و تجاوز قرار دارند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مصاحبه احمد رافت با شادی امین مدیر شبکه «شش رنگ»

«۲درصد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از سوی خانواده درجه یک خود٬ مورد یک یا چند نوع خشونت قرار می‌گیرند. نزدیک به ۳۰درصد آنان خشونت جنسی و بیش از ۷۷ درصد آنان خشونت جسمی را تجربه کرده‌اند. همچنین بیش از ۳۸ درصد آنان برای ازدواج اجباری تحت فشار قرار داشته‌اند.»

«نتایج نظرسنجی شش رنگ از ۲۳۰ نفر از اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی که در گزارش «زخم‌های پنهان؛ تحقیقی درباره خشونت علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران» منتشر شده است، تصویری هولناک از آزار جنسی و تجاوز که اعضای این جامعه تجربه می‌کنند به دست می‌دهد. بیش از ۱۵ درصد آنها در مدرسه یا دانشگاه مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند، بیش از ۳۰ درصد از آنها قربانی خشونت جنسی از سوی هم‌سالان خود شده و بیش از ۴۲ درصد از آنان در فضاهای عمومی هدف آزار جنسی قرار گرفته‌اند.»

«۶۸درصد نفر از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، اظهار داشته‌اند که هرگز یا به‌ ندرت در مواجهه با خشونت از سیستم قضایی کمک نگرفته یا نخواهند گرفت. بیش از ۱۹درصد پاسخ‌دهندگان خود قربانی خشونت پلیس یا دستگاه قضایی شده‌اند و ۲۹ نفر گزارش داده‌اند که به‌دلیل هویت جنسیتی، گرایش جنسی یا بیان جنسیتی‌شان توسط پلیس دست‌گیر شده‌اند. پس از دست‌گیری، بیش از ۲۸درصد آنها مورد خشونت فیزیکی و کلامی و ۱۳درصد آنها هدف خشونت جنسی قرار گرفته‌اند.»

منبع: کیهان لندن

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»