بسیجی‌ها و عناصر رژیم را منزوی و تحریم کنید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

محسن سازگارا – دبیر مقاومت مدنی شورای مدیریت گذار

 

دکتر محسن سازگارا در گفتگو با آقای علیرضا نوری زاده در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری از تلویزیون ایران فردا «از مردم خواست که بایکوت و تحریم‌های ضد ‌حکومتی و بسیجیان را آغاز کنند. وی اشاره کرد که بایکوت عناصر سرکوب رژیم در ۱۸ شهر رژیم آغاز شده است.»

ایشان در ادامه گفت: «از مزایای این تحریم مدنی و موفقیت آمیز که در مبارزات کشورهایی مانند آفریقای‌جنوبی نیز به‌کار برده شد٬ در ضمن ایجاد جو همبستگی مردم٬ کم‌کم به ریزش و عدم فرمان‌بری و پشیمانی بسیجیان و نیروهای حکومتی منجر خواهد شد.»

مشروح این گفتگو را در اینجا مشاهد کنید:‌

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram