تدوین قوانین سکولار در کشوری با فرهنگ اسلامی امکان‌پذیر است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مهرانگیز کار، وکیل برجسته ایرانی در مصاحبه با سپیده قیاسوند عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای گذار:

 

«وقتی حکومت و آزادی بیان در مورد امنیت و سلامت کشور به یک توازنی برسند مخالفین هم کورکورانه مخالفت نخواهند کرد بنابراین ما احتیاج به حکومتی داریم که بفهمد سیاستگذاری‌اش را در برابر نابرابری‌ها خرج کند٬ اما جمهوری اسلامی این موضوع را وارونه پذیرفته و با احداث سازمان تبلیغات اسلامی و خرج بودجه‌های هنگفت قصد دارد مفاهیم را آنطور که خود می‌خواهد به مردم بقبولاند.

وقتی ما در مجموع نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که نیاز به یک حکومت سکولار داریم اما این به این معنا نیست که وقتی این حکومت ایجاد شد در ایران تمام مسائل ما حل می‌شود. حکومت‌های دیکتاتوری زیادی در دنیا اعدام می‌کنند و زندگی مردم را زجر آور کرده‌اند. یک حکومت سکولار باید قانون اساسی دموکراتیک داشته باشد و این قوانین را اجرا کند و بحث حقوق بشر یک بحث مختومه و مسکوتی نباشد.

ما امروزه نیاز داریم گزارشگران موضوعی و ویژه به ایران بروند و زندان‌ها را ببینند اما این اجازه به آن‌ها داده نمی‌شود. حکومت سکولار قادر به زورگویی نیست ولی حکومت دینی اعلام می‌کند من حقوق بشر اسلامی دارم. حکومت سکولار به اعتقاد من حکومتی است که هرکس به آیین و به کار خود مشغول باشد ولی حکومت فراگیر باشد و دینی را به عنوان دین رسمی اعلام نکند.»

مشروح این گفتگو را در اینجا مشاهده کنید:

* مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»