درباره سخنرانی رضا پهلوی-کورش زعیم، جبهه ملی ایران – سامان ششم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دستور نافرمانی مدنی را که در هر حال من به علت ایجاد نا امنی برای مردم و کشور، بویژه در فقدان رهبری میدانی و امکان ضایعات جبران ناپذیر نمی پسندم من خود گرایش به ایجاد شرایطی که رژیم وادار به مذاکره و کناره گیری شود دارم.

آقای رضا پهلوی برای نخستین بار سخنرانی جامع و سیاستمدارانه ای ارائه داد، و بار دیگر حضور و موضع خود را در میان انبوه اپوزیسیون مدعی تثبیت نمود. ولی در این سخنرانی طرحی عملی ارائه نشد و جایگاه مورد نظر ایشان هم در معادلات آینده ایران مبهم ماند.

دستور نافرمانی مدنی را که در هر حال من به علت ایجاد نا امنی برای مردم و کشور، بویژه در فقدان رهبری میدانی و امکان ضایعات جبران ناپذیر نمی پسندم من خود گرایش به ایجاد شرایطی که رژیم وادار به مذاکره و کناره گیری شود دارم. ولی حتی اگر رهبری بخواهد فرمان نافرمانی بدهد خودش باید برای قوت قلب مردم در میان مردم باشد و خطر را بپذیرد. این شهامت میدانی فرمانده است که مردم را راغب به فرمانبری می کند.

ایشان باید بداند که ایجاد یک آبان ۹۸ دیگر، این بار بسیار خطرناکتر و خشن تر خواهد بود و ضایعات بیشتری خواهد داشت، زیرا جمهوری اسلامی که به خشونت و بیرحمی سردمداران آن آگاه هستیم وقتی پشت خود را به دیوار ببینند، بسیار خطرناکتر و وحشی تر عمل کرده از هیچ جنایتی علیه مردم فروگذار نخواهد کرد. ما باید همیشه سرانجام اقدامات خود را محاسبه کنیم و نه چیزی بگوییم که به موقعیت و اثرگذاری خودمان لطمه بزند و نه اگر در بار اول ناموفق بود، بار دومی وجود نداشته باشد.

ما در جبهه ملی ایران (سامان ششم) به طرح جامع بسیار دقیق و حساب شده خود برای انتقال مسالمت آمیز قدرت و تغییر قانون اساسی و انتخابات مردم پایه آنهم با مشارکت نمایندگان همه گروههای سیاسی شناخته شده و فعال درون مرزی و برون مرزی و درون حاکمیتی و برون حاکمیتی از همه رده های مورد نیاز کشور، زیر نظر سازمان ملل، که بدون های و هوی دو سال است روی جزئیات آن کار کرده ایم باورمندیم و امیدواریم که به هنگام اجرا از یاری و مشارکت همه فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری برخوردار شویم.

تهران – ۷ مهر ۱۳۹۹

* مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»