طرح تامین کالاهای اساسی چاره درد فقر و گرسنگی فرودستان است؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

طرح تامین کالاهای اساسی از نظر میزان اختصاص داده شده به هر فرد بشدت ناکافی است، ساختار توزیع آن در نظامی که اسیر فساد ساختاری است ناروشن است

 

بعد از تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس در سه شنبه ۸ مهر و ارجاع آن به کمیسیون برنامه، از توضیحات نمایندگان مجلس روشن شده است که اگر جزئیات تصویب شود و اگر دو ماه فاصله بین تصویب و اجرایی شدن آن طی گردد، در آن صورت قرار است به یک جامعه هدف ۶۰ میلیون نفری، مرکب از ۲۰ میلیون فرودست و ۴۰ میلیون قشر متوسطی، حدود ۱۲۰ هزار تومان برای تامین کالاهای اساسی داده شود. کل بودجه لازم برای این طرح بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به ۲۰ میلیون نفر از فرودستان ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر «طبقه متوسط» کارت های شارژ شده با نصف این مبلغ یعنی ۶۰ هزار تومان داده می شود و گروه اخیر بقیه را باید خودشان بپردازند.

ادعا شده است که طرح «تورم زایی» ندارد چون اعتبارش از محل جابجایی اعتبار موجود در بودجه تامین می شود. هنوز معلوم نیست سروته کدام بخش از بودجه را قرار است بزنند و بنابراین نمی توان با دقت گفت که تاثیرش چیست. در عین حال از طریق هر شکل از جابجایی اعتبار که اقدام کنند باز هم بودجه امسال به گفته اقتصاددانان ۴۰ هزار میلیارد کسری دارد که تورم زاست.

نکته مهم تر در باره این طرح این است که در حالی که قدرت خرید مردم در شش ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد دیگر سقوط کرده است، قدرت خرید واقعی۱۲۰ هزار تومان با ارز آزاد به کمتر از ۶۰ هزار تومان رسیده است. ۶۰ هزار حتی برای پوشش یک روز از هزینه های کامل یک فرد هم کافی نیست، مگر این که ۱۲۰ هزار تومان برای خرید کالاهای باشد که آن کالاها با ارز دولتی خریداری شده اند و نه قیمت بازار آزاد. در حالی که دولت عملا برای بسیاری از کالاهای حیاتی نظیر برنج و نهاده‌های دام و طیور ارز دولتی را حذف کرده و با کاهش ذخایر دلار، ارز نیمایی جای آن را گرفته که قیمت آن حدود ۲۳ هزار تومان است.

طرح تامین کالاهای اساسی از نظر میزان اختصاص داده شده به هر فرد بشدت ناکافی است، ساختار توزیع آن در نظامی که اسیر فساد ساختاری است ناروشن است، نوع ارز تخصیصی برای تامین کالاها هم معلوم نیست. بنابراین روشن است که این طرح چاره درد فقر و گرسنگی فرودستان نیست.

مطالب بیشتر در صفحه کارگران، مزدبگیران و فرودستان سایت شورای مدیریت گذار

 

* مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»