“مجلس انقلابی” هنوز چشم و دلش سیر نشده تا یاد مردم کند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مجلس کنونی نشان داد که هرجا کلمه “انقلاب” به میان می آید مترادف با مفهوم “بی شرفی” است

 

کیا حمیدی

بیش از سه ماه از ورود نمایندگان بیت رهبری به صحن بهارستان می گذرد و همچنان چشم به راه معجزه «مجلس انقلابی» هستیم. نمایندگانی که از شوق ورودشان به مجلس عبا و عمامه بالا می انداختند و به بغل یکدیگر می پریدند. گرسنگانی که از رسیدن به آلاف و الوف بیت المال جو زده شدند و یادشان رفت که با چه شعارهای پرطمطراقی سینه چاک می کردند که شأن مجلس از دست رفته است و شخصیت نماینده را با پول و وعده می خرند و مشکلات مردم در اولویت نیست و چنین و چنان.

اما امان از روزی که گدا معتبر شود…

به یکباره و به محض ورود ۲۰۰ میلیون ناقابل برای تامین مسکن و ۲۰ میلیون برای حق مخارج دفتر نمایندگی و اولین حقوق به حسابشان واریز شد و تازه فهمیدند چشمها باید شست جور دیگر باید دید…

نمایندگان محترم مجلس انقلابی چشم از مشکلات مردم طی قریب به چهار ماه گذشته شستند و بستند و تازه راهش را یاد گرفتند که می شود از فلان خودروساز خودروی چند صدمیلیونی شیتیل گرفت تا تحقیق و تفحص از آن را تعلیق و به تاخیر انداخت. یاد گرفتند که می شود خودروی مجلس را بگیرند و بعد از سه سال با پرداخت مبلغ دولتی و کنونی آن صاحب خودرو شد. یاد گرفتند که آیین نامه داخلی مجلس را می توان اصلاح کرد تا نظارت بر عملکرد نمایندگان فرمالیته شود و با اجرای فرامین و قوانین درخواستی شورای نگهبان، این نظارت نیم بند را هم دور زد. یاد گرفتند که اگر امتیازی چه مالی و  چه جانی اگر قرار است در کشور توزیع شود با قراردادن نام خود در صنف مشاغل پرخطر گیرنده اولین محموله واکسن آنفلوآنزا باشند و ماسک و محلول ضدعفونی رایگان بگیرند و هر هفته تست پی سی آر رایگان بدهند.

اینها را خوب یاد گرفتند اما حتی یک طرح برای بهبود معیشت مردم و رونق تولید و اشتغال ارائه نکردند، چون بلد نیستند و هنوز دهان و شکمشان از سفره انقلاب سیر نشده تا بعدش یاد مردم بیفتند.

 اما این سوی؛ سفره فقر در کشور پهن و گسترده شده و تامین نان شب برای مردم به بزرگترین دغدغه روزانه تبدیل شده است. به سبب عدم تعطیلی شهر و تامین مایحتاج زندگی توسط حکومت، هر روز تعداد بیشتری توسط کرونا می میرند و هزاران نفر به سبب نداشتن امکانات مالی برای پیشگیری و درمان دچار این بلای خانمان سوز می شوند.

مجلس انقلابی دیگر پشت سرش را هم نگاه نمی کند که ببیند در قوه قضائیه چگونه جلادان حکم به اعدام و قطع دست و پای متهمین می دهند و در زندان های کشور چه فاجعه ای درحال رخ دادن است. 

مجلس انقلابی منتصب بیت رهبری چشم بر دهان بالادستی ها دوخته و صدای پایین دستی ها را نمی شوند که از زیر بار دلار ۳۰ هزارتومانی درحال له شدن هستند. زنان بی سرپرست تن فروشی می کنند، کودکان زیر ۱۸ دست فروشی می کنند و جوانان برای پول تو جیبی قاچاق فروشی می کنند و پدران خانواده عرق شرم نزد زن و بچه از نداری می ریزند.

مجلس کنونی نشان داد که هرجا کلمه “انقلاب” به میان می آید مترادف با مفهوم “بی شرفی” است. هرکه خود را انقلابی می خواند مطمئن باشید که ردای بی شرفی و بی غیرتی و بی مسئولیتی را نسبت به ایران و ایرانی به تن کرده است و صرفاً برای بی نصیب نشدن از سفره دزدان انقلاب وجدان و انسانیتش را فروخته است. 

لذا باید منتظر باشیم با وجود چنین مجلس انقلابی که ابزار قانون گذاری را به دست گرفته، دولتی انقلابی تر نیز روی کار آید تا حکومت انقلابی مد نظر بیت رهبری محقق گردد. اما این پایان راه نیست، آستانه صبر ملت لبریز شده دیری نیست که موج حرکت مردم این حکومت انقلابی را که جز فساد و ظلم حاصلی به همراه نداشته، ویران کند و طرحی نو براندازد. 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»