مادر چشم براه، فاطمه وکیلی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

ناهید دلنواز، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

 

وقتی به تاریخ جمهوری اسلامی نظری می افکنیم لیستی بلندبالا از مادران و زنان چشم براه و پرتوان را می بینیم که با تمام توان خود در برابر ظلم و ستمی که در حق فرزندان، همسران وحتی کودکانشان رفته فریاد حق خواهی سر داده و لحظه ای از پا ننشسته اند.

یکی از این مادران فاطمه وکیلی مادر مجید اسدی می باشد. مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه بود که با اینکه در تیرماه ۸۷ دستگیر و به دو سال و نیم حبس محکوم شده بود، ولی همچنان در زندان اوین بسر می برد. مادرش فاطمه وکیلی  فریاد عدالتخواهی و حق طلبی خود را بلند کرده و همچنان با امید به آزادی فرزندش تلاش می کند.

این مادران را باید یاری دهیم تا دیگر هیچ مادری چشم براه عزیز به اسارت گرفته ای توسط این جلادان نباشد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram