جذب اوباش با کار فرهنگی!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بهره گیری بسیج از اراذل و اوباش برای سرکوب معترضان

کیا حمیدی

فرهنگ سخیف و بی محتوای بسیج برای نسل امروز به قدری منسوخ و تاریخ مصرف گذشته است که دیگر هیچ جوانی حاضر به پذیرش و حرکت بر مسیر این باورهای افراطی نیست. اما همچنان بالاترین بودجه ها برای این شاخه از سپاه پاسداران هزینه می شود و طی سال های گذشته بسیج از یک نیروی به ظاهر مردمی به یک نیروی مسلح و مجهز به ادوات نظامی و سرکوب تبدیل شده است.

در همین راستا احمد علم الهدی امام جمعه افراطی مشهد از نقش فرهنگ بسیجی در جذب اراذل و اوباش محلات و تبدیل شدن آنها به نیروهای بسیجی خبر داد و گفت بسیاری از افرادی که جزو اوباش محل خود بودند با کار فرهنگی بسیج امروز جذب بسیج شده اند و در بسیاری از موارد جلو برخی اغتشاشات را گرفته اند.

این اظهارات علم الهدی اقراری به بهره گیری نظام در سرکوب مردم از افراد سابقه دار و جنایت کار در اعتراضات و اغتشاشات طی سال های گذشته است. روال کار به این صورت است که نیروهای انتظامی در کلانتری ها و نیروهای اطلاعات بسیج با شناسایی ارازل و اوباش و افراد سابقه دار در محلات مدام آنها را رصد می کنند و به طور مستمر آنها را به مراکز خود فرا می خوانند و مورد تهدید قرار می دهند تا از آنها افرادی گوش به فرمان و مطیع بسازند. 

بسیاری از این افراد دارای پرونده و مجازات حبس هستند و با هماهنگی های پنهان با نیروهای کلانتری ها و نیروهای بسیج آزادانه می چرخند و هر زمان که اعتراضی رخ دهد با حلقه نوچه های خود به خیابان ها می آیند و در کنار لباس شخصی های بسیج و سپاه به سرکوب مردم می پردازند و حتی برخی از آنها طی این سال ها جذب رسمی سپاه شده اند و حتی مسلح هستند. 

این همان چهره واقعی فرهنگ بسیجی است که علم الهدی به آن اشاره داشته و مدعی جذب اوباش به بسیج شده است. بسیج امروز در قالب یک نیروی سازمانی در امر سرکوب مخالفین نظام علاوه بر بهره گیری از بودجه های کلان و تجهیزات و عدوات، تبدیل به یک نیروی مخفی برای نظام شده که نیروهایش در بین مردم حضور دارند و سعی می کنند با شناسایی شخصیت های فعال در عرصه مدنی و ارائه اطلاعات آنها به مراکز بالاتر در زمان های اعتراضات مردمی بلافاصله وارد عمل شوند و افراد مستعد را بازداشت کنند.

این نحوه عملکرد و اجازه عمل به نیروهای بسیج باعث شده تا بسیجیان در محلات خود را حاکم بر فضا بدانند و علاوه بر رفتارهای سلیقه ای با جذب اوباش نیز در گروه خود، با هرگونه اعتراض و انتقاد برخورد کنند. 

اما نقطه قوت این نیرو دقیقاً همان نقطه ضعف اصلی آن است و چیزی نیست جز منسوخ شدن این فرهنگ افراطی در بین جامعه و نسل امروز. به عبارتی بسیج با ریزش نیروی انسانی مواجه است چرا که هیچ فرد سالم و ایران دوستی حاضر به پذیرش عملکرد یک نیروی این چنین سرکوب گر نیست. لذا دیری نخواهد گذشت که این قبیل راهکارهای کثیف همچون جذب اوباش برای سرکوب مردم و زیست مخفیانه درمیان افراد جامعه، با آگاهی و خیزش مردم از بین خواهد رفت و دیگر نامی از فرهنگ ظالمانه بسیج نخواهد ماند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»