اطلاعیه کارگران گروه ملی اهواز

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 متاسفانه در پرداختی حقوق شهریورماه تبعیض طبقاتی و کاشتن نهال فتنه و برگشت به دوران سرمایه داری با اضافه کردن آیتم «متفرقه حق فنی » به بخش های تولیدی:

مدیران ۳ میلیون تومان

روسا ۱ میلیون و ۷٠٠ هزار

سرپرستان ۱ میلیون ۵٠٠ هزار

در فیش حقوقی استارت خورده و در تلاش هستند که پرسنل را رو در روی خود قرار داده در حالی که مسئله بدی آب و هوا با آنکه تصویب شده مجلس شورای اسلامی بوده را با لابی‌گری آقای غمگین مدیر کل اداره کار اهواز و آقای یوسفی مدیر عامل شرکت منتفی نموده و همچنین در بخش دیگری مدیر عامل محترم اعلام می نمایند که اجرای چارت سازمانی برای کارگران بار مالی داشته، آقای یوسفی سوال اینجاست شما تابع دستورات چه قشری از مافیای فولاد می‌باشد و این همه تفرقه و نفاق که سازمان دهنده آن افراد شیطان صفت کنار دست شما و اجرا کننده آن افراد بی خردی همچون نادی زاده و رکابی هستند ، آقای یوسفی شما و دوستان بی کفایت شما به زودی زود باید پاسخگوی این مسئله باشید و تمام عواقب آن گریبان گیر شما خواهد بود و به شما اخطار جدی داده می‌شود که آیتمی که برای افراد خواص در نظر گرفتید برای کل پرسنل و بدون هیچگونه فلسفه بافی اجرایی نمایید.

بیشتر بخوانید:‌ صفحه کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار

 

کلام آخر
اگر اجرای این آیتم بالا برای شرکت و از نظر شخص شما بار مالی نداشته، پس نتیجه گرفته می‌شود شما با قشر محترم کارگر سر جنگ داشته و دنبال بر هم زدن آرامش شرکت بوده و ما به شما تازه به دوران رسیده اصفهانی اعلام می‌کنیم در صورتی که امروز این آیتم برای دیگر پرسنل شرکت تصویب نشود هیچگونه آرامشی را به چشم نخواهید دید، لذا توصیه اکید به شما می‌کنیم از خواب زمستانی بیدار شوید،در غیر اینصورت منتظر عواقب سرسختانه این نوع تفکر سرمایه داری خود باشید زیرا اینجا گروه ملی صنعتی فولاد اهواز است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram