‏چند نکته درباره ‎انتخابات آمریکا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

تکلیف نظام بیشتر در ‎انتخابات ۱۴۰۰ ایران تعیین میشود تا ‎انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا!

 

عمار ملکی

هر کاندیدایی ببرد، نظام اسلامی برای بقایش باید با دولت آمریکا و شروطش کنار بیاید. معامله و گرفتن ضمانت بقا، از ترامپ هم ممکن است، اما بی‌آبرویی‌اش برای نظام بیشتر است. ترامپ و بایدن دنبال تغییر رفتار نظام هستند؛ اولی با چماق و دومی با هویج!

توافق با آمریکا مُسکّن اقتصاد ایران است، اما درمان سرطان آن نیست. فساد، ناکارآمدی و ماجراجویی نظام، اقتصاد ایران را ویران و بی‌ثبات کرده و تحریم های آمریکا تاثیر ثانویه داشته است. رشد اقتصادی، نیازمند “عادی شدن” نظام سیاسی و پذیرش نظم جهانی است. ج.ا. نظامی عادی نیست!

در آمریکا هر که بر سر کار آمده، چه جمهوریخواه و چه دموکرات، ایران گرفتار تحریم بوده؛ در ایران هم چه اصلاح طلب و چه اصولگرا سر کار آمده، نظام ماجراجو و اصلاح ناپذیر بوده؛ رفع پایدار تحریم ها نیازمند عادی‌شدن یعنی استحاله نظام است، که پیش‌شرطش مرگ خامنه‌ای است.

درصورت آغاز اعتراضات دوباره در ایران، ترامپ بعید است کاری بیش از آبان ۹۸ انجام دهد؛ بایدن هم نمیتواند سکوت کند و اعتراضات و خواست مردم را نادیده بگیرد. در صورت رابطه بهتر بین مقامات آمریکا و اروپا، امکان فشار عملی همه‌جانبه بر ج.ا. وجود خواهد داشت.

برای ‎تغییر نظام در ایران، هم اروپا و هم آمریکا باید از معترضان و تغییرات حمایت کنند. اختلافات و لجبازی میان ترامپ و اروپایی ها باعث شده، اروپایی ها و رسانه‌های اصلی، در تقابل با ترامپ، از معترضان و تغییر نظام حمایت عملی نکنند. با انتخاب مجدد ترامپ، احتمالا این وضع ادامه می‌یابد.

تغییر نظام خواست مردم ایران است نه خواست ترامپ یا بایدن. حتی درصورت بروز درگیری نظامی میان ج.ا. و آمریکا، نه ترامپ و نه بایدن دنبال تغییر نظام نخواهند بود بلکه دنبال تسلیم آن هستند. از سوی دیگر هر کدام در کاخ سفید باشند، خواست  ‎تغییر نظام توسط مردم را نمیتوانند نادیده بگیرند.

درصورت پیروزی بایدن، دوباره برای مدتی اپولوجیست‌ها (ماله‌کشان) و استمرارطلبان جان میگیرند، اما عمر هیاهوی آنها تا انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران است. با تحریم گسترده انتخابات۱۴۰۰ و پیروزی کاندیدای آقا، سروصدای آنها میخوابد و درگیری با آمریکا دوباره آنها را به حاشیه میبرد.

نتیجه ‎انتخابات آمریکا تعیین کننده بقا یا زوال ج.ا. نیست؛ حضور ترامپ یا بایدن تاثیرگذار است، اما تعیین‌کننده نیست. برای تغییر نظام، صدای مردم در خیابان و غیبت آنها در پای صندوق رای تعیین‌کننده است. تکلیف نظام بیشتر در ‎انتخابات ۱۴۰۰ ایران تعیین میشود تا ‎انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»