بیانیه دوم ۲ هزار کارگر پیمانی شاغل در عسلویه و اعتراض کارگران پتروشیمی رازی در ماهشهر

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دو هزار کارگر پیمانی شاغل در عسلویه، در بیانیه دوم خود عنوان کردند که اگر به وضعیت آنها و مطالباتشان پاسخی داده نشود، دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.

روز دوشنبه ٢٨ مهر ماه ۹۹، دو هزار کارگر پیمانی شاغل در عسلویه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و عملی نشدن وعده‌های داده شده، در بیانیه دوم خود به پیمانکاران و مقامات دست اندر کار، اتمام حجت کردند

دو هزار کارگر پیمانی شاغل در عسلویه، در بیانیه دوم خود عنوان کردند که اگر به وضعیت آنها و مطالباتشان پاسخی داده نشود، دوباره دست به اعتصاب خواهند زد.

این کارگران در بخشی از بیانیه خود اظهار داشتند: «اکنون که زمزمه‌های اعتراض در میان کارگران بلند است، پیمانکاران برای این که با اعتصاب مجدد کارگران، پروژه‌هایشان در این روزهای آخر لنگ نشود، اعلام کرده‌اند که پیمانکار بعدی بخشی از این کارگران را به کار خواهد گرفت و بخش دیگری از کارگران هم در فازهای مختلف کار گرفته‌اند؛ اما در این میان شماری از کارگران، با پایان پروژه از کار بیکار می‌شوند.»

در ادامه بیانیه دو هزار کارگر پیمانی شاغل در عسلویه آمده است: «این که با کوچکترین واکنش ما عقب می‌نشینند و وعده می‌دهند، نشانه ترس از اتحاد مبارزاتی ما کارگران است؛ بنابراین باید متحد باشیم و جلوی این تعرضات و بازی با زندگی و معیشتمان بایستیم.»

کارگران پیمانی عسلویه در خاتمه بیانیه خود، بار دیگر بر خواست‌های فوری خود از جمله، افزایش دستمزدها متناسب با افزایش قیمت‌ها، پرداخت دستمزدهای معوقه، تبدیل قراردادهای پیمانی به دائم و بهبود وضعیت کاری و معیشتی خود تاکید کردند.

منبع: ایران کارگر

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram