مطالبات عادی مردم به مطالبات اعتراضی گذار محور تبدیل شده اند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حسن شریعتمداری دبیرکل شورای مدیریت گذار در گفتگو با تلویزیون آرین به مسیری که نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس تا کنون طی کرده است پرداخت.

«نظام ایدئولوژیک برآمده از انقلاب اسلامی، طبق تعریف هانا آرنت یک نظام تمامیت خواه بود. برای اینکه یک رهبر کاریزماتیک داشت و از یک ایدئولوژی فراگیر برخوردار بود. در ده سال اول جامعه خود را نتوانست از حکومت ایدئولوژیک تفکیک کند. بعد از اتمام جنگ و فوت آقای خمینی بعنوان رهبر کاریزماتیک، آقای خامنه ای انتخاب شد که خصوصیات آقای خمینی را نداشت و جامعه بتدریج تبدیل شد به یک جامعه نیمه یا شبه مدنی با خواسته هایی جدا از حاکمیت.»

«(در دهه دوم حاکمیت جمهوری اسلامی) جامعه، اینجا و آنجا سرکوب شد تا کار بجایی رسید که ترورهایی را که رژیم همیشه می کرد عرصه جهانی را بر آن تنگ کرد و آقای خاتمی آمد تا فاز دوم نظام های توتالیتر، یعنی نظام اقتدارگرای رفرمیست شروع شود. اما آقای خاتمی هم موفق نشد و فاصله جامعه را از حکومت زیادتر کرد.»

آقای شریعتمداری در ادامه اضافه کرد: «به علت وخامت وضع اقتصادی، فساد و دزدی و ایدئولوژی حاکم، که حتی اگر حاکمیت بخواهد به مطالبات مردم پاسخ دهد نمی تواند، وضعیت به جایی رسیده است که مطالبات عادی مردم نیز به مطالبات اعتراضی گذار محور تبدیل شد.»

دبیرکل شورای مدیریت گذار در انتهای این بخش از سخنان خود گفت: «واقعیت این است که با توجه به این شرایط رژیم در سراشیبی فروپاشی قرار گرفته است، چون نه توانایی حل مشکلات را دارند و نه حتی امکان اجماع در میان خود دارند و نتها نیروی باقی مانده آنها قدرت سرکوب است. که این قدرت نیز با وجود تنگناهای اقتصادی شک است که بتواند یکپارچگی خود را حفظ کند. (به همین علت) این رژیم در پروسه فروپاشی و سقوط به سوی اضمحلال غیر قابل بازگشت در حرکت است.»

مشروح این گفتگو را در اینجا مشاهده کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram