کودک کار؛ روایت دردناک فلاکت كودكان كشور ما

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حکومت ولايت وقيح، رؤياى کودکان سرزمين ما را تخريب کرده است و از همه حقوق انسانى محروم، در جهنمى به‌ اسم جمهورى اسلامى!

 

نگاهش کنید، نگاه‌شان کنید! اینجا آفریقا نیست. متروی پایتخت کشور ایران، تهران بزرگ است. دو کودک چنباته زده بر زمين، تا در فاصله دو ايستگاه کفش مسافران را براى دريافت مزدى ناچيز واکس بزنند. جاى اين کودکان، پشت نيمکت مدرسه و گرماى آغوش خانواده است. نه زندگى در فقر، حقارت، اعتياد و خودفروشى.

آمارهاى متفاوت از وجود ٣ تا ٧ ميليون کودک کار در کشور ما گزارش ميدهند، رکوردى برابر با کشورهاى آفريقايی! فقط در شهر تهران آمار ٢٠ هزار کودک کار ثبت شده است و از اردوى ١٤٠٠٠ نفرى “زباله گردهاى” پايتخت نيز حدود ٥ هزار نفر آنان کودکانى هستند که روزى خويش را از جستجو در ميان زباله‌ها تامين مى‌کنند.

کشور ما يکى از ثروتمندترين کشورهاى جهان است که به‌دست حاکمان ولايی به چنين فلاکتى دچار شده است. آينده هر جامعه‌اى در دست کودکان آن است و در گرو آموزش و پرورش آن‌ها. حکومت ولايت وقيح، رؤياى کودکان سرزمين ما را تخريب کرده است و از همه حقوق انسانى محروم، در جهنمى به‌ اسم جمهورى اسلامى!

هم‌ميهن، براى باز ستاندن زندگى و رهايی از اين جهنم اسلامى، راهى به‌جز پايان دادن به حيات اين حکومت ننگين و فاسد براى ملت ما نمانده است.

اينده سرزمين ايران با خواست و اراده مشترک تک تک شهروندان ايرانى رقم خواهد خورد.

يزدان شهدايي

#اعتراضات_سراسری

#اعتصابات_سراسری

#همبستگی_برای_گذار

#شورای_مدیریت_گذار

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram