کمتر از ۳٪ مردم، می‌توانند حکومتِ ایران را جابجا کنند‎

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

تمام داستان به همین سادگی است، کمتر از ۳٪ مردم، می‌توانند حکومتی را جابجا کنند.

باهنر، فعال سیاسی اصولگرا به ایلنا گفته اگر اعتراضات آبان ماه سال گذشته جمع نمی‌شد، به سوی انقلاب مخملی می‌رفت، او مدعی شده که مردم فقط تماشا کردند و اگر اعتراض همگانی بود باید یک میلیون نفر به خیابان می‌آمدند.

على حسين قاضى زاده در یک توئیت نوشته؛ محمدرضا باهنر می‌گوید اگر ۱میلیون نفر به معترضین آبان ٩٨ می‌پیوستند، انقلاب مخملی رخ می‌داد.

تمام داستان به همین سادگی است، کمتر از ۳٪ مردم، می‌توانند حکومتی را جابجا کنند.

کاملاً مشخص است که این واکنش ها ـ بیانگر ترس و وحشت رژیمِ ضحاکی اسلامی از نزدیک شدن به ۲۹ آبان است، باهنر در عین حال تایید کرده که مطالبات ادا نشده مردم ـ تبدیل به یک بشکه باروت شده و گاهی نیازمند یک جرقه است تا منفجر شود.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»