هفتم آبان،‌ لغو برده‌دارى توسط كوروش هخامنشى

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در روزگار ما، روزگارى تيره و تارى كه حكومت ولايی براى ملت ما رقم زده است، كوروش هخامنشى جايگاه ويژه‌اى پيدا كرده است.

یزدان شهدایی

هفتم آبان‌ماه سال‌روز فتح بابل و آزادی انسان از یوغ بردگی و بندگی توسط بنیان‌گذار ایران باستان کوروش هخامنشی است.

بیش از دو هزار و پانصد و سی و نه سال از روزی که کوروش، بنیان‌گذار فرهنگ و تمدن ایرانی با فتح بابل پیام‌آور صلح و دوستی بر جهانیان گشت، می‌گذرد.

كردار، پندار، گفتار و نام کورش هخامنشی از عصر باستان تا به امروز بر تارک تحولات تاريخى نقش بسته و با عناوين مختلف به الگويي جهانى تبديل شده است. او در كتب دينى اديان ابراهيمى، منزلتى پيامبر گونه پيدا مى‌كند و در نزد بردگان و ملت‌هاى مغلوب به پدر ملل ملقب مى‌شود.

كوروش اولین پادشاه جهان است که پادشاهان مغلوب خودرا از میان نبرد و از این‌رو او را شاه شاهان می‌نامند.

كوروش اولین شاه جهان است که بردگی را ملغی نمود و همه انسان‌ها را آزاد از مالکیت دیگر انسان‌ها و حکومت‌ها اعلام کرد.

كوروش اولین پادشاه جهان است که در امپراطوری‌اش انسان‌ها به‌خاطر مذهب، نژاد و يا باورهايشان مورد تبعيض قرار نمى‌گرفتند.او روادارى، سازگارى و صلح را بين اقوام و ملل مختلف حاكم كرد. کورش حقوق زنان را برابر مردان نمود و بردگی جنسیتی را که از قوانین مسلط عصر باستان بود پایان داد.

کورش با آبادانی سرزمین‌های مختلف که فاتح آنها بود باعث شد تمدن‌های بشری در امپراطوری ایرانی از گزند نابودی نجات یابند و از این‌رو او را منجی فرهنگ‌ها و تمدن‌های باستانی می‌دانند.

در روزگار ما، روزگارى تيره و تارى كه حكومت ولايی براى ملت ما رقم زده است، كوروش هخامنشى جايگاه ويژه‌اى پيدا كرده است. در مقابل ستم و جور و جباريت اسلامى، او سنبل آرمانى پاكى، خرد، نيكى و روادارى جوانان ايرانى شده است و آرامگاهش ميعادگاه همه كسانى كه در پى خويشتن از دست رفته تاريخى خود مى‌گردند.

متاسفانه اين شخصيت بزرگ تاريخى كه بازشناسى و تعريف فرهنگ ايرانى بدون مراجعه به او ممكن نيست، غير از دوره كوتاهى،از جانب روشنفكران فعلى و معاصر ايران مورد توجه قرار نگرفته و چنان‌كه بايد و شايد معرفى نشده است.

در گذر از امروز به فردا، و براى ساختن ايران آينده، اين اميد می‌‌رود كه جوانان ايرانى با مكثى عميق بر تاريخ و فرهنگ اين سرزمين، بتوانند از لابلاى هزاره‌ها، عناصر معتبر و انسانى زيست ايرانى را كه در فراز و نشيب تاريخ مدفون شده است را باز يابند و كشور خويش را با روادارى «خرد» صلح و شايسته‌سالارى به جايگاه خويش باز گردانند.

ماندگارى ايران در همه اين اعصار به ‌خاطر هنر سازگارى و روادارى فرهنگيش بوده است و نابودى حاكميت اسلامى محصول ناروادارى و تحجر ذاتى‌اش خواهد بود.

روز لغو بردگى، هفتم آبان، روز روادارى ايرانى بر شهروندان ايران زمين مبارک باد.

پيروزى از آن ملت ايران است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram