«برای ما فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور امریکا می شود!»، اما به راستی چرا در این مورد، بسیاری از مردم هم نظر با حاکمیت نیستند؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
 اينكه “برای ما فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور امریکا می شود”، شاه بیت مواضع مسئولین ایرانی است. اما شواهد حاکی از آن است که بر خلاف مسئولین، بخش قابل توجهی از مردم ایران، نظر دیگری دارند.

مریم زارعیان

اینکه “برای ما فرقی نمی کند چه کسی رئیس جمهور امریکا می شود”، شاه بیت مواضع مسئولین ایرانی است.اما شواهد حاکی از آن است که بر خلاف مسئولین، بخش قابل توجهی از مردم ایران، نظر دیگری دارند. تاجاییکه همه جا، از نانوایی و تاکسی گرفته تا تلگرام و اینستاگرام، نتیجه انتخابات آمریکا در صدر گفتگوهای مردم است.

 البته مردم ایران در حالیکه طی چهار سال اخیر، سخت‌ترین تحریمها را تحمل کرده اند و با گوشت و پوست خود تفاوت حضور ترامپ با اوباما در کاخ سفید را لمس نموده اند حق دارند نظری متفاوت از مسئولانشان داشته باشند.

اما به راستی چرا در این مورد، بسیاری از مردم هم نظر با حاکمیت نیستند؟

یک پاسخ ساده این است که از نظر حاکمیت بایدن و ترامپ واقعا هیچ تفاوتی با هم ندارند و اساسا اگر کسی فکر می کند این دو با هم متفاوتند تحلیل اشتباهی از شرایط دارد و منافع ملی ما ایجاب نمی کند استراتژی یا حتی تاکتیک ایران در مواجهه با آمریکا پویا و قابل تغییر باشد.

اما اگر نخواهیم این پاسخ را بپذیریم آنگاه به آگاهی حاکمیت از تفاوت بایدن و ترامپ خواهیم رسید. اگر چنین است اصرار حاکمیت و بازوی تبلیغاتی آن (صدا و سیما) براین انکار به خاطر چیست؟

آنچه مشخص است دولت (قوه مجریه) ایران، بیشترین علاقمندی را به پیروزی بایدن دارد، اما مواضع دولت خصوصا وزارت امور خارجه در نفی تفاوت بایدن و ترامپ، با توجه به اصول دیپلماسی کشور و همچنین عدم تامین خوراک تبلیغاتی برای کمپینهای انتخاباتی آمریکا قابلِ توجیه است.

از مواضع رسمی دولتی که درگذریم اساسا منافع بخشی از مخالفین دولت روحانی که ذی نفوذ هم هستند در آمریکاستیزی است که در جای دیگری محل بحث فراوان است. اما مواضع قاطبه مخالفین دولت در نفی تفاوت بایدن و ترامپ، مخالفت با اصل موضوع نیست بلکه به این خاطر است که نمی خواهند توافق و نرمش احتمالی با دولت بعدی آمریکا توسط دولت کنونی ایران صورت پذیرد.

 آنان به خوبی از منافع برجامی که حمایت آمریکا را داشته باشد برای اقتصاد کشور آگاهند و هنوز تجربه شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ را از یاد نبرده‌اند. آنها به خوبی می دانند که این روحانیِ نامحبوب، همان روحانی است که در سال ۱۳۹۶ رای اکثریت مردم را به دست آورد، اما خروج آمریکا از برجام و بایکوت کامل صادرات نفت ایران و رسیدن کفگیر دولت به ته دیگ، مهمترین نقش را در تخریب روحانی داشته است. با اطمینان بالایی می توان مدعی شد هر کدام از رقبای روحانی نیز به مسند ریاست جمهوری نشسته بودند، حال و روز بهتری نداشتیم اما همزمانی ریاست جمهوری روحانی و ترامپ، بستر مناسبی برای تخریب روحانی فراهم نمود.

بر اساس این تحلیل، رقبای روحانی که واقفند روحانی اگر هم در بخشی از امور، ضعف داشته باشد اما دیپلمات و مذاکره کننده ای قهار است، نمی خواهند فرصت توافق با دولت جدید آمریکا در اختیار حسن روحانی قرار گیرد چراکه این، تنها برگ برنده ای است که روحانی می تواند در مدت اندک باقیمانده تا پایان دولتش رو نماید.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»