توطئه سوخته دولتی ها و اسدبیگی و هشیاری و پیگیری کارگران هفت تپه

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مملکت بی صاحب است؛ بی قانون است؛ همه چیز علیه کارگران و به نفع مفت خوران و اختلاس گران است. اما ما کارگران هفت تپه حق خودمان را از دهان هر اژدهایی هم که باشد بیرون می کشیم.

استاندار سوخته خوزستان یعنی شریعتی رشوه خوار که بالغ بر چند میلیارد خودش و همسرش از اسدبیگی ها رشوه گرفته اند برای طولانی تر کردن بقای اسدبیگی دست به تشنج آفرینی و تنش در شرکت هفت تپه زده است. البته که این توطئه با هشیاری و اتحاد کارگران هفت تپه مواجه شده است.

شریعتی استاندار ذکر گو، بی تربیت، رشوه خوار، دلار دوست، عاشق فاسدان و اختلاس گران، دستور لشکر کشی نظامی به هفت تپه داده. کارگران را پشت در ورودی محبوس میکند و یگان ویژه را به داخل شرکت می‌فرستد که جلوی ورود پانزده تن از نمایندگان ما را بگیرند. بعد همین نیروی سرکوب ایجاد تنش و درگیری کند و عکس و فیلم بگیرند و مخابره کنند که کارگران هفت تپه مشکلات امنیتی درست می‌کنند و مطالبه شان اصلا رفتن بخش خصوصی نیست بلکه امنیتی است. کارگران هفت تپه به این توطئه کثیف پی بردند و با آرامش و با سخن و گفتن حرف حق و دفاع از حق خود و با دفاع از همکاران خود تجمع مسالمت آمیز کردند.

چرا توطئه تشنج آفرینی در هفت تپه یک توطئه سوخته و شکست خورده است؟

یادآوری می‌کنیم که ما کارگران هفت تپه در اعتصاب دو سال قبل در داخل شهر حتی زباله های باقی مانده از قبل از تجمع خودمان را هم جمع آوری می‌کردیم. با مردم به خوبی رفتار می‌کردیم و آنها هم از ما حمایت می‌کردند. در اعتصاب نوده و چند روزه هم برای کارگران آب تهیه می‌کردند. بهترین رفتار و تعامل بین مردم شهر و کارگران برقرار بود و هست.

در طول اعتصاب ها و تجمعات در هفت تپه ما هیچ وقت اجازه ندادیم برخی عوامل کارفرما اعتصابات ما را به سمت تخریب وسایل ببرند. وقتی آنها به هاروستر ها شلیک کردند آنها را افشا کردیم. وقتی آنها شروع به شکستن شیشه ها و ابزار دفتری داخل شرکت کردند تصویر آن را منتشر کردیم و اعلام کردیم که اینها عوامل کارفرما هستند. به منزل نمایندگان ما بیش از ده گلوله شلیک کردند. منزل یکی دیگر از نمایندگان را آتش زدند. با شمشیر به جان کارگران زحمت کش غیر نیشکری افتادند. با نمایندگان ما درگیری فیزیکی ایجاد کردند و با میله به آنها حمله کردند.

در تمام این صحنه ها ما با هشیاری برخورد کردیم. البته دستگاه قضایی به سرعت پرونده های تشکیل شده علیه این اراذل را مختومه کرد. و برعکس: نمایندگان ما را بارها بازداشت کردند.

ما در اعتصابات نگذاشتیم کار شرکت عقب بماند؛ کشت کردیم و در کارخانه هم اورهال را پیش گرفتیم. شرکت عملا به دست ما اداره می‌شود. حقوق با تاخیر داده می‌شود و اضافه کار حذف می‌شود. مدیران اسدبیگی توطئه می‌کنند و علیه ما و نمایندگان ما تخریب شخصیتی و حقوقی و … می‌کنند.
در همه این موارد این ما بوده ایم که ضمن اینکه شرکت را سرپا نگه داشتیم از حق خودمان هم دفاع کردیم.

الان هم اجازه آشوب به اسدبیگی و شریعتی نمی‌دهیم. لشکرکشی کرده اند که مثلا ما را تحریک کنند و درگیری ایجاد شود و بعد ادعا کنند کارگران هفت تپه دنبال امنیتی کردن فضا هستند در حالی که ما خوب میدانیم که اسدبیگی رفتنی است و این شرکت خود ماست. به شریعتی اجازه نمی‌دهیم از آب گل آلود ماهی بگیرد.

به داخل شرکت آمدن و بازگشت به کار نمایندگان ما امتیازی نیست که بخواهیم در مقابلش امتیازی بدهیم؛ حق مسلم ماست. بیرون کردن اسدبیگی هم حق مسلم ماست. گفته شده بود که تا آخر آبانماه خلع ید بخش خصوصی فاسد و اشغالگر انجام می شود. بهتر است بشود بلکه ریشه این تنش و تشنج خشکیده شود.

دستگاه قضایی به خوبی میداند نظری-دادستان، حامی جدی این اختلاسگران است. مقامات شهری و استانی همگی در حال حمایت از این اختلاسگران هستند. منتظری دادستان کل کشور عملا از این فاسدان حمایت میکند. حسینی پویا دادستان خوزستان و الفت معاون رئیسی همراه و حامی بخش خصوصی اختلاسگر هستند و روند دادگاه اختلاسگران را معلق کرده اند.

با این همه ما به حق و حقوق خودمان آشنا هستیم و از آن کوتاه نمی آییم.
اجازه تنش و درگیری به شریعتی و لشکر کشی های نظامی اش نمی‌دهیم. با یگان ویژه کاری نداریم. خواهان ورود نمایندگان خود به داخل شرکت هستیم.

اما صبر ما چند هزار نفر هم حدی دارد. مسئولین بدانند که این استاندار خوزستان است که دارد فضا را متشنج میکند. او که مسئول امنیت است به شورای تامین شوش دستورات تشنج زایی می‌دهد!

مملکت بی صاحب است؛ بی قانون است؛ همه چیز علیه کارگران و به نفع مفت خوران و اختلاسگران است. اما ما کارگران هفت تپه حق خودمان را از دهان هر اژدهایی هم که باشد بیرون میکشیم.
زورآزمایی با کارگران فهیم، حق طلب، خستگی ناپذیر و متحد در هفت تپه کاملا بی فایده است: ای مگس ! عرصه سیمرغ نه جولانگه توست! عرض خود میبری و زحمت ما میداری!

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف- شنبه – ۱۷ آبان ۱۳۹۹

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram