پیروزی در عصر تردید

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اهل اندیشه انتقادی می گویند راه راست ان است که به سراغ ریشه های برآمد ترامپیست ها برویم.

مرتضی ملک محمدی

سرانجام انتظار تمام شد. برگهایی تیره ای از تاریخ امریکا ورق خورد . آنکه با شعار باز گرداندن عظمت امریکا به میدان آمده بود از سوی هموطنانش طرد شد . آنها به چنین عظمتی نه گفتند ، اکثریت مردم امریکا چنین افتخاری را نمی خواستند ، هفتاد میلیون امریکایی جو ‌بایدن را انتخاب کردند. دونالد ترامپ شکست خورد.

شکست ترامپ حاصل عملکرد خود او بود. او در برخورد با بزرگترین چالش های زمان ما در سطح جهان و کشور خود عنصری نا جور. و نا مطلوب بود . او با خروج از پیمان جهانی محیط زیست که با زحمت بسیار به نقطه همکاری مهمی دست یافته بود خشم و یاس جهانی را برانگیخت. و با همین لاقیدی و بی مسئولیتی با همه گیری جهانی ویروس کرونا رو برو شد . و بار دیگر خشم مردم جهان و کشور خود را شعله ور کرد. خروج از سازمان جهانی بهداشت و رها کردن کشور در کام گوید ۱۹ و تبدیل امریکا این قدرتمندترین کشور جهان به بزرگترین قربانی کرونا شعار عظمت امریکا را به طنزی تاریخی تبدیل کرد. عظمت هر کشوری در درجه اول برخاسته از اتحاد آزادانه ملی انست، امریکای زمان ترامپ یکی از بدترین دوران انشقاق ملی خود را تجربه کرد.و این سیاست انشقاق در بعد جهانی نیز با سبک سری تمام دنبال شد. تمام اتحادها و پیوندها از هم بریده شدند. اتحاد بزرگ دو سوی آتلانتیک ، و آنچه در فرهنگ سیاسی جهان در صد سال گذشته به نام جهان آزاد شناخته شده بود در دوره ریاست ‌جمهوری دونالد ترامپ شکاف برداشت. پاشاندن اتحادیه اروپا از طریق تقویت پوپولیست‌های راست از وظایف عاجل ترامپ بود که ماموریتش را استیون بنن مشاور سابق او برعهده گرفته بود. اشتباهات کلان ترامپ بیش از اینهاست اما آنچه باید گفت این است که دونالد ترامپ از کرده خود شکست خورد.

ظاهراً جهان حالا در مجموع نفسی براحتی می کشد. شکست سیاست ترامپیستی یک فرصت است، یک شانس برای جهان و در درجه اول خود مردم امریکا. جو بایدن رقیب او با شعار اتحاد به میان آمده است، با ایده همبستگی و وصل کردن ، با پایان دادن به شکاف‌ها و نقارها. او ظاهراً و بنا به پیشینه‌اش آشتی جو ، حرف‌شنو، و یا تجربه است . اما آیا این خصوصیات برای مهار بحرانها و معضلات بزرگ جامعه امریکا و چالش‌هایی که جهان ما با ان درگیر است کافی. است؟

مواجه با کرونا، تثبیت اقتصادی ، باز سازی پیوندهای بریده شده ، پذیرش مسئولیت برای حفظ محیط زیست، حل درگیری های منطقه ای ، مسئله مهاجرت ، رشد گرایشات افراطی ، طراحی سیاست تعاملی با چین و روسیه؟ مسأله جمهوری اسلامی ،وقتی به لیست این ابر مشکلات جهانی نگاه می کنیم، ایا ان خوش بینی پیروزی اولیه رنگ نمی بازد؟ .‌درست است که شکست سیاست ترامپیستی یک پیروزی و یک شانس است اما بهر برداری و‌ استفاده صحیح از این شانس مسئله مهم تری است که به نظر من با تردید های بزرگی همراه است. اهل اندیشه انتقادی می گویند راه راست ان است که به سراغ ریشه های برآمد ترامپیست ها برویم.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»