بیانیه شورای برگزاری آکسیونهای مشترک در هلند به مناسبت اولین سالگرد قیام آبانماه ۹۸

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

گرامی باد اولین سالگرد خیزش سراسری آبانماه ۹۸

یکسال پیش در چنین روزهایی مردم جان به لب رسیده و تحت ستم ایران بدنبال افزایش سه برابری قیمت بنزین به خیابانهای شهرهای مختلف در سراسر کشور سرازیر شدند و اعتراض خودشان را به تحمیل فقر بیشتر نشان دادند . اعتراضات به افزایش قیمت بنزین به سرعت به اعتراضات علیه کل حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شد و به سرعت اقشار مختلف مردم به این اعتراضات پیوستند.
جمهوری اسلامی با سرکوبی شدیدتر از دوره های پیشین در خیابان ظاهر شد ، چرا که ترس از سرنگونی سراپای حکومت را فراگرفته بود.

در این سرکوب خونین ۱۵۰۰ نفر از اعتراض کنندگان به قتل رسیدند و دست کم ۸۶۰۰ نفر در ۲۲ استان ایران بازداشت شدند و ۲۰۰۰ نفر مجروح گردیدند.

جمهوری اسلامی یکبار دیگر توانست با کشتار و سرکوب جامعه را به عقب نشینی نسبی وادار کند , اما نتوانست جامعه را مرعوب خود سازد. همانطور که شاهد بودیم, سه هفته پس از این سرکوب خونین, مردم ایران در اعتراض به سرنگون کردن هواپیمای اکراینی بوسیله سپاه پاسداران و دروغگویی های حکومت مجددا به خیابانها آمدند!

با شیوع ویروس کرونا و صدمات و گرفتاریها و محدودیتهای آن, که جمهوری اسلامی در نشر و گسترش آن نقش بسیار زیادی داشت, جامعه را بیش از پیش گرفتار و درگیر خودش کرد.

ما باور داریم , رژیم جمهوری اسلامی با ادامه سیاستهای ضد انسانی خودش و با در خطر قرار دادن هر چه بیشتر مردم بی‌دفاع در مقابل این ویروس , قصد دارد جامعه را گرفتار سازد, تا از قیامی دیگر جلوگیری نماید.

اما مردم آگاه ایران که مترصد فرصت دیگری هستند و بسیار هوشمندانه حرکت می‌کنند , قطعا بسیار متحد تر , قدرتمندتر, سازمان‌یافته تر و هدفمند تر یکبار دیگر در خیابانهای سراسر کشور ظاهر خواهند شد.

ما باور داریم که مردم ایران با اتحاد و رزمشان بزودی این حکومت جنایتکار را به زیر خواهند کشید.
پیروز باد مبارزات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم ایران

شورای برگزاری آکسیونهای مشترک در هلند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»