حق کارگران، سرگردان بین پاستور و بهارستان! راه چاره اعتراض خیابانی است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

درباره متن منتشر شده توسط همکاران درباره خبر استعفای رئیس سازمان خصوصی سازی، میخواهیم بگوییم که راه چاره انجام اعتراضات عملی در مقابل همه این ها است. به نظر ما بهارستان ومجلسی ها در مقابل وزیر و روحانی و جهانگیری و پاستوری ها کاری نخواهند کرد.

روحانی و جهانگیری برای نگه داشتن نورچشمی های خودشان یعنی بخش خصوصی فاسد و اختلاسگر در هفت تپه از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. بیخود نبود وقتی که جهانگیری در مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری شان بیشترین تاکید را بر خصوصی سازی میکرد. جهانگیری خوب میدانست که تیم روحانی و او در این مدت باقی مانده باید هر چه در توان دارند برای تثبیت منافع خودشان انجام دهند و برادرش مهدی جهانگیری که شریک اسدبیگی ها بود باید آخرین غارت هایش را انجام دهند که اگر قرار شده دسته جمعی به کانادا بگریزند به اندازه ی تمام طایفه و فامیلشان برای مفت چرخیدن و خوردن در کانادا ثروت داشته باشند.

حالا هم پاستور نشینان عاشق بایدن، تمام تلاش خودشان را میکنند که وزیر اقتصادشان تا جایی که می تواند ماجرای خلع ید را عقب بیندازد. آنها فکر میکنند تا مدت باقی مانده از دولتشان مقاومت کنند و بعد برای گریز به کانادا به همراه اسدبیگی ها به سرعت اقدام کنند. قوه قضائیه هم نهایت همکاری با این باند مخوف را کرده است و مقادیر زیادی از ثروت های اختلاس شده را برایشان آزاد کرده است و همه چیز برای فرار آماده است.

در این میان مجلسی که سه ماه قبل گفته بود در صورت انجام نشدن سریع خلع ید وزیر را استیضاح میکند کماکان به صدور بیانیه و تهدید نامه و توئیت های بدون خرج و بی عاقبت ادامه میدهد. اینطور بازی را ادامه میدهند که بگویند بین پاستور و بهارستان دره ی عمیقی است! اما دره ای در کار نیست یک راه مسیر ارتباطی و همکاری دو طرفه بین این دو برقرار است و حق کارگران هفت تپه در این اتوبان دو طرفه پاستور-بهارستان سرگردان مانده است.

ریاست انقلابی و مسلح مجلس یعنی قالیباف به خوزستان هم آمد و اشک چند آدم ستم دیده را هم درآورد و نمایشی تمام عیار برپا کرد و رفت! معاون مجلس بهارستان هم به سفر های تفریحی به مناطق محروم ادامه میدهد! اما معلوم نیست چرا این مجلسی که آنهمه عطش داشت که خود را مدافع حقوق مردم معرفی کند به یکباره بادش خوابید! معلوم نیست ؟ رئیس کمیسیون نودش بلافاصله به اسدبیگی ها متصل شد و لابد یواشکی درگوش نظام موسوی و نادری گفته است: بچه ها وصل شدیم. من که در راه مستفیض شدنم شما هم بیایید.
مملکت عدالت اسلامی یعنی پاسکاری حقوق مردم دقیقا در نقطه تلاقی سه قوا ! سه راه سرگردانی! مجلس- قضا-دولت!

وقتی به همکاران هشدار دادیم که این مسئولین و این وعده ها فقط برای آرام کردن اعتراض ماست و هدف دیگری ندارد برخی همکاران میگفتند کمی صبر کنیم اگر نشد این بار برای همیشه اعتراضات را از سر میگیریم.

همکاران عزیز! تا طوفان نکنیم این خاشاک را همیشه در مسیرمان خواهیم داشت و ما را خواهد آزرد. آبان ماه وعده هایشان کجا و آبان ماه قیام عمومی ما کجا!؟

آبان ماه وعده هایشان تمام شد و خلع ید را اجرا نکردند و مجلس هم نمایش استیضاح را به تعویق انداخت و قضاییه هم نمایش محاکمه را.

آبان ماه قیام ما یک سال قبل بود و هنوز صدایش به گوش میرسد.

همکاران! روحانی و جهانگیری آخرین تلاش خود را هم کردند و حتی رئیس سازمان خصوصی سازی که فهمیده بود آش چقدر شور است و فساد تا کجا عمیق است را برکنار کردند. پس منتظر چه باید باشیم ؟ هیات داوری؟ بیایید تمام این داوری ها را خودمان بکنیم و قضاوتشان کنیم: در خیابان.

بیایید خودمان در خیابان برای روحانی و جهانگیری حکم صادر کنیم! بیایید برای همان وعده کارگری خودمان یعنی تجمعات بی پایان اقدام کنیم. همه خبر داریم که کارگران مناطق دیگری در خوزستان هستند که معترضند و ما با هم …

همکارانی که با شروع اعتراضات خیابانی موافق هستند در میان سایر همکاران در بخش های مختلف صحبت و هماهنگی کنند تا برای شروع تجمعات آماده شویم.

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف- پنج شنبه – ۲۹ آبان ۱۳۹۹
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

حق کارگران، سرگردان بین پاستور و بهارستان! راه چاره اعتراض خیابانی است!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram