فیلم «نسرین»، مرتضی ملک محمدی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بجای تحریک سوءظن و بد بینی بهترست از این اقدامات حمایت کنیم . جنبش های مدنی مردم ایران ، به این ابتکارها نیاز دارند . این ابتکارها و همکاری فعالان مدنی میان کشورهای مختلف یکی از راه های نیرومند سازی این جنبش‌ها است.

مرتضی ملک محمدی

فیلم «نسرین» که شرح زندگی و مبارزه نسرین ستوده برای حقوق بشر را به تصویر می کشد، یک کار ارزنده و بسیار موثر است. نسل ما در گذشته ، با این گونه روایت های مستند از زندگی شخصیت های سیاسی یا نویسندگان و هنر مندان مطرح ، عمدتا از راه کتابها اشنا می شدیم و سرمشق می گرفتیم. اما به برکت تکنو لوژی و امکانات مدرن این کار امروز با کیفیت و تاثیر گذاری بیشتر انجام می گیرد. حضور زنده خود فرد در متن و شرح فعالیتها و مشکلات و درگیریها ی او بصورت زنده بسیار موثرتر و الهام بخش تر است. مستند فیلم نسرین ممکن است برای فعالان سیاسی و کوشندگان جنبش های اجتماعی ایران که با نسرین ستوده و فعالیت های او آشنا هستند چیز تازه‌ای نداشته باشد ، اما بی گمان برای جمعیت بزرگی از مردم بخصوص نسل جوان و زنان و دختران علاقه مند به مسایل سیاسی و اجتماعی خیلی آموزنده و تاثیر گذار خواهد بود.

مستند «نسرین» بسیار رآلیستی و بدور از بزرگ نمایی و قهرمان پروری ساخته شده است. در ان هیچ نشانه غلو آمیزی از شخصیت سازی ، یا شعار دادن و پروپاگاند دیده نمی شود. فیلم تماما حول بازنمود زندگی واقعی نسرین ستوده و همراه خانواده او جلو میرود . و نسرین با همان سادگی و افتادگی پسندیده خودش مهمترین پرونده های حقوقی و افراد و قربانیان تجاوزات حکومتی را مرور میکند.

تمرکز واقعی فیلم روی نسرین بعنوان یک زن و مرور بیشتر پرونده های زنان، و حضور پر رنگ زنان در اطراف او و حمایت از او و نگاه فیلم به زمینه های اجتماعی حضور زنان در جنبش های اجتماعی ،موقعیت ویژه فعالیت زنان را در مبارزه مدنی آشکار میکند، این جنبه بخصوص برای اشنایی مردم سایر کشورها با سیمای مبارزات مدنی مردم ایران جالب خواهد بود.

تهیه کنندگان فیلم برای معرفی نسرین ستوده به عنوان یک چهره شاخص مبارز حقوق بشر در ایران، در این کار به هدف خود رسیده اند، آنها در عین حال با دقت حرکت خودشان را در کادر حقوق بشری رعایت کرده اند و هیچ نوع سمت گیری حزبی و فکری چپ یا راست خاصی به بیننده القا نمی کنند . این نکته را به این علت اشاره میکنم که بگویم برخلاف برخی قضاوت های متکی بر تئوری توطئه و رهبر سازی و شیطنت بی بی سی ، فیلم نسرین خوراکی به این افکار دایی جان ناپلئونی نمی دهد.

بنا براین بجای تحریک سوءظن و بد بینی بهترست از این اقدامات حمایت کنیم . جنبش های مدنی مردم ایران ، به این ابتکارها نیاز دارند . این ابتکارها و همکاری فعالان مدنی میان کشورهای مختلف یکی از راه های نیرومند سازی این جنبش‌ها است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»