“کرم از خود درخته”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

یادداشتی از منیرو روانی پور، نویسنده

 

دوست امریکایی و جمهوری خواه من این قدر دلخور بود که دوبار توی زوم اشکش در آمد.

می گفت: “تمام اعتراضات خیابانی و کشت و کشتار سیاهان را کشورهای خارجی تو این مملکت راه می اندازند. کشورهایی مثل چین و ایران و روسیه و می خواهند مارا که عشق اول و آخرمان عیسی مسیح است از پا دربیاورند.

این دوست می داند که من رای نداده ام و می داند که به هیچ سیستم حکومتی بخصوص سیستم مذهبی اعتقادی ندارم.

گفتم :به نظر تو امریکا می تواند در چین بلوای نژاد پرستی راه بیاندازد درباره حق وحقوق سیاهان؟

گفت نه نمی تونه. چین سیاه پوست نداره.

گفتم عیسی مسیح پدر و مادرت را بیامرزاد.

مسئله این است که سیاه پوست در امریکا هست و از گرده اشان کار کشیده شده و هنوز حق و حقوق مساوی ندارند و این سوراخ در دمکراسی شما کار دستتان داده نه چین و روسیه.

بعد تا ازدلش دربیاورم گفتم: تو تنها نیستی. خیلی از ایرانی ها هم اعتقاد دارند جمهوری اسلامی را امریکا و ….به مردم چپانیده اند وگرنه مردم بسیار فرهیخته و مدرن و ..بودند.

گفتم این را درحالی می گویند که:

  • برای هرکاری استخاره می کنند.
  • اگر عکس بچه ای را تو فیس بوک منتشر کنی می گویند نکن چشمش می زنند.
  • اگر بخواهند زن بگیرند حتما باید دختر باشد و باکره و دست خدا بهش نرسیده باشد.
  • اگر زنی با مردی دوست باشه و بچه دار بشه به بچه ش می گن حرامزاده چون هیچ اخوندی این مرد وزن را بهم عقد نکرد و این بچه تا اخر عمر باید بار بکشه و توهین و تهمت بشنوه و توسری بخوره تا وقتی که از جان خودش عاجز بشه.
  • به زنی که بدون شوهر بچه دار باشه می گن فاحشه چون اخوندی درکار نبوده که به زن و مرد اجازه همبستری بده
  • و کلی چیزهای دیگه که خجالت کشیدم بگم

گفتم ما یه ضرب المثلی داریم که یادمان میره وقتی درباره خودمان قضاوت می کنیم: “کرم از تنه درخته”

تا این جا واویلا نباشه سیاها نمی ریزند تو خیابون،

اگر اونجا از داخل نپوسیده بود کپک نمی زدیم و بازگشت ظفرمندانه خودمان را به عهد دقیانوس جشن نمی گرفتیم.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»